UCHWAŁA NR XXIV/203/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXIV/203/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2016 r.

uchylająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 77 pkt. 11 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-11-2016 09:44:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:23:56