Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdanie Rb-27S grudzień 2017 GiM Mirosławiec korekta nr 1 2018-02-05 09:34:05
Uchwała NR XXXV.202.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 2018-05-07 13:23:57
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018-04-23 11:29:11
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 2018-04-23 11:25:53
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego 2018-04-23 11:24:28
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 2018-04-23 11:23:12
Sprawozdania za IV KW 2017 r. GiM Mirosławiec 2018-02-27 07:43:09
Sprawoazdanie za IV KW 2017 r. -ZUW 2018-02-27 07:36:57
Sprawozdania za IV KW 2017r. KBW 2018-02-27 07:26:32
Sprawozdanie Rb-28S grudzień 2017 GiM Mirosławiec- Korekta nr 1 2018-02-05 09:39:52
Sprawozdanie Rb-28S grudzień 2017 GiM Mirosławiec 2018-02-05 09:36:11
Sprawozdanie Rb-27S grudzień 2017 GiM Mirosławiec 2018-02-05 09:36:06
Sprawozdanie Rb- 28 S listopad 2017 GiM Mirosławiec 2018-01-04 12:19:04
Sprawozdanie Rb-27 S listopad 2017 GiM Mirosławiec 2018-01-04 12:18:13
Sprawozdania za III kw 2017 r. GiM Mirosławiec 2018-01-04 12:02:53
Uchwała Nr CXLIII.644.Z.2017 składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 2017-12-28 10:21:50
Uchwała Nr CXLIII.643.Z.2017 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok 2017-12-28 10:19:42
ZARZĄDZENIE NR 91/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 2017-12-28 10:16:32
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok 2017-12-28 10:14:21
Sprawozdania za III KW 2017 r. - ZUW 2017-10-19 13:23:19
Sprawozdania za III KW 2017 r. - KBW 2017-10-19 13:16:40
UCHWAŁA NR CXII.451.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mirosławca informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej 2017-09-27 08:17:24
Sprawozdania za II KW 2017 r. - ZUW 2017-07-25 12:31:23
Sprawozdania za II KW 2017 r. - KBW 2017-07-25 12:19:49
Sprawozdania za II KW 2017 r. 2017-07-25 11:45:55
Uchwała Nr LXXXVIII.371.Z.2017 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-07-19 12:34:07
Uchwała Nr LXXXIV.342.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-06-30 07:16:35
Uchwała Nr LV.247.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-05-16 09:03:16
Sprawozdania za I kwartał 2017 r. KBW 2017-04-26 07:40:59
Sprawozdania za I kwartał 2017 r. ZUW 2017-04-25 15:01:06
Sprawozdania za I kwartał 2017 r. 2017-04-25 10:32:54
Uchwała Nr XL.166.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-04-19 10:08:30
Uchwała Nr XXXII.135.1.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-03-21 10:26:52
Sprawozdanie Rb-28 S styczeń 2017 r. GiM Mirosławiec 2017-03-03 10:07:29
Sprawozdanie Rb-27 S styczeń 2017 GiM Mirosławiec 2017-03-03 10:04:41
Uchwała NR VII.60.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-01-19 12:50:25
Uchwała Nr VII.59.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-01-19 12:47:43
UCHWAŁA NR XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026. 2017-01-05 08:10:14
UCHWAŁA NR XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok. 2017-01-05 08:07:19
Uchwała Nr CXXX.579.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie budżetu Gminyi Miasta Mirosławiec na 2017 rok 2016-12-27 11:56:48
Uchwała Nr CXXX.578.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 2016-12-27 11:44:26
Uchwała Nr CXXX.577.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok 2016-12-27 11:40:15
ZARZĄDZENIE NR 97/2016 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta w Mirosławcu na lata 2017-2026 2016-12-01 07:57:18
ZARZĄDZENIE NR 96/2016 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok 2016-12-01 07:55:31