UCHWAŁA NR XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2015 r. poz. 5112

UCHWAŁA NR XIII/122/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 1515) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381; z 2014 r., poz. 40; z 2015 r., poz. 1045), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz.1045, poz.1283, poz.1777) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 465; z 2015 r., poz.1045) uchwala się co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;

3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;

4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/122/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załacznik nr 1 doc

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/122/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 doc

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/122/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Załacznik nr 3 doc

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/122/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik4.pdf

Załacznik nr 4 doc

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/122/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 doc

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/122/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 doc

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/122/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik7.pdf

Załacznik nr 7 doc

 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/122/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 doc

 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/122/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 doc

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/122/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 doc

 

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/122/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik11.pdf

Załacznik nr 11 doc

 

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/122/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 12 doc

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-12-2016 09:42:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 01-12-2016 09:43:08