ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

Dz.U.2015.2025 z dnia 2015.12.03

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 3 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW 1

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1.

1. Określa się wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Określa się wzór załącznika do deklaracji DT-1 (DT-1/A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§  2. Do dnia 31 grudnia 2016 r. deklaracje na podatek od środków transportowych, z wyjątkiem deklaracji dotyczących środków transportowych będących autobusami, mogą być składane na formularzach deklaracji na podatek od środków transportowych zgodnych ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

wzór- DT-1

 

ZAŁĄCZNIK Nr  2

DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

wzór- DT-1/A

 

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045).

Załączniki do pobrania

1 dt-1_na_2017_rok.pdf (PDF, 10KB) 2016-12-01 09:48:23 74 razy
2 dt-1a__na_2017_rok.pdf (PDF, 97KB) 2016-12-01 09:48:23 73 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 01-12-2016 09:48:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 19-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 01-12-2016 09:48:23