OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego na działce nr 640/3, położonej w rejonie ul. Lipowej i 40-Lecia PRL w Mirosławcu

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.4.2016.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 06 grudnia 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Mirosławcu  na działce oznaczonej geodezyjnie nr 640/3, położonej w rejonie ul. Lipowej  i 40-lecia PRL, obręb m. Mirosławiec (0001).

  Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

  Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                           w dniu 06 grudnia 2016 r.

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  06 grudnia 2016 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 06 grudnia 2016 r. – 19 grudnia 2016 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 06 grudnia 2016 r.

                                                 (podpis)

Załączniki do pobrania

1 gis.6733.4.2016.db_obwiesz_wszcz_bip_niepel.pdf (PDF, 13KB) 2016-12-06 11:27:07 92 razy
2 gis.6733.4.2016.db_obwiesz_wszcz_bip_piecz.pdf (PDF, 37KB) 2016-12-06 11:27:07 89 razy
3 gis.6733.4.2016.db_obwiesz_wszcz_tablica.doc (DOC, 24KB) 2016-12-06 11:27:07 86 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 06-12-2016 11:27:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 06-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 06-12-2016 11:27:07