UCHWAŁA NR XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych położonych przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu

Uchwała Nr XXIV/208/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych położonych przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), oraz art. 6 pkt 7, art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu na czas oznaczony, tj. do 31 grudnia 2018r. z osobą prawną, która jest dotychczasowym najemcą. Przedmiotem umów najmu jest:

1) nieruchomość gminna stanowiąca lokal użytkowy o powierzchni 110,33 m2, położony przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu, na działce nr 496, o powierzchni 0,3762 ha przeznaczona na potrzeby prowadzenia Posterunku Policji w Mirosławcu;

2) nieruchomość gminna stanowiąca pomieszczenie użytkowe o powierzchni 10,00 m2, zlokalizowane na strychu budynku przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu, na działce nr 496, o powierzchni 0,3762 ha przeznaczona do instalacji urządzeń łączności radiowej na potrzeby Posterunku Policji w Mirosławcu;

3) nieruchomość gminna stanowiąca pomieszczenie gospodarcze (garaż) o powierzchni 44,02 m2 położony przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu, na działce nr 496, o powierzchni 0,3762 ha przeznaczony na cele gospodarcze związane z funkcjonowaniem Posterunku Policji w Mirosławcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 08-12-2016 15:19:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:23:01