Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca z dnia 05.12.2017r. w sprawie I - wszego publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym: 27 położonej w Próchnowie, obręb 0028, gm. Mirosławiec 2017-12-05 13:25:05
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec 2017-11-03 09:29:58
Ogłoszenie z dnia 17.10.2017r. w sprawie I wszego publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę nieruchomości gminnych - dokument stracił ważność 2017-10-17 09:01:44
Ogłoszenie z dnia 30.08.2017r. w sprawie I wszego publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Mirosławcu 2017-08-30 14:42:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na czas oznaczony, tj. 01.08.2017r. do 30.06.2019r. - dokument stracił ważność 2017-06-29 14:10:44
Ogłoszenie z dnia 12.06.2017r. Burmistrza Mirosławca w sprawie II - go publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Mirosławcu 2017-06-12 09:02:03
Ogłoszenie z dnia 06.04.2017r. Burmistrza Mirosławca w sprawie I - wszego publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości (działek) w Mirosławcu 2017-04-06 09:43:11
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca z dnia 10 marca 2017r. w sprawie II - ego publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na najem nieruchomości lokalowej położonej w Mirosławcu przy Placu Wolności 4/4 - dokument stracił ważność 2017-03-10 09:38:48
Ogłoszenie Burmistrza z dnia 30.01.2017r. w sprawie pierwszego publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działka 187, położona w Jabłonowie, gm. Mirosławiec 2017-01-30 14:14:45
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca z dnia 02.01.2017r. w sprawie III-ciego publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 115/24 i 115/25 zabudowanej budynkiem niemieszkalnym położonym przy ul. Dworcowej w Mirosławcu - dokument stracił ważność 2017-01-02 14:40:03