UCHWAŁA NR XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021"

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2017, poz. 477

Uchwała Nr XXV/215/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie  „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1610) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021" w brzmieniu załącznika do ninieszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/215/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec

Zalacznik1.pdf

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 03-01-2017 08:32:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 13:21:43