2017

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 107 Burmistrza Mirosławca z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu zasad przyjmowania płatności bezgotówkowych 2018-02-19 14:09:10
ZARZĄDZENIE NR 108/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. 2018-01-04 09:52:06
ZARZĄDZENIE NR 106 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. 2017-12-21 11:43:14
ZARZĄDZENIE NR 105/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. 2017-12-18 13:39:24
ZARZĄDZENIE NR 104 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-12-13 08:39:53
ZARZĄDZENIE NR 103 Burmistrza Mirosławca z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-12-08 08:09:17
ZARZĄDZENIE NR 102 Burmistrza Mirosławca z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Mirosławiec 2017-12-07 10:38:02
ZARZĄDZENIE NR 101/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze spisu z natury oraz w drodze weryfikacji. 2017-12-05 13:12:29
ZARZĄDZENIE NR 100 Burmistrza Mirosławca z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań 2017-12-05 13:10:27
ZARZĄDZENIE NR 99/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. 2017-12-05 09:42:18
ZARZĄDZENIE NR 98 Burmistrza Mirosławca z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu wykonawczego ds. uzgodnienia szczegółowych zasad współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z Krajowym Zasobem Nieruchomości prowadzącej do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy 3 budynków wielorodzinnych w Mirosławcu 2017-11-30 12:29:50
ZARZĄDZENIE NR 97 Burmistrza Mirosławca z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-11-27 08:18:31
ZARZĄDZENIE NR 96 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-11-20 13:12:28
ZARZĄDZENIE NR 95 Burmistrza Mirosławca z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-11-17 10:41:20
ZARZĄDZENIE NR 94 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-11-15 13:43:25
ZARZĄDZENIE NR 93 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice 2017-11-15 13:08:38
ZARZĄDZENIE NR 92 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 listopada 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dla samorządowych instytucji i kultury 2017-11-15 12:52:50
ZARZĄDZENIE NR 91/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 2017-11-14 10:32:38
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok 2017-11-14 10:26:36
ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-11-10 12:39:41
ZARZĄDZENIE NR 88 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-11-02 13:06:56
ZARZĄDZENIE NR 87/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. 2017-11-02 13:03:51
ZARZĄDZENIE NR 86 Burmistrza Mirosławca z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-10-18 14:14:21
ZARZĄDZENIE NR 85 Burmistrza Mirosławca z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-10-18 13:38:56
ZARZĄDZENIE NR 84 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-10-17 12:21:18
ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych 2017-10-17 08:10:28
ZARZĄDZENIE NR 82 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. 2017-10-10 12:57:42
ZARZĄDZENIE NR 81 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. 2017-10-04 08:58:01
ZARZĄDZENIE NR 80 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec". 2017-09-28 12:46:44
ZARZĄDZENIE NR 79 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego. 2017-09-26 12:15:34
ZARZĄDZENIE NR 78 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-09-26 12:13:49
ZARZĄDZENIE NR 77 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu V kadencji 2017/2018. 2017-09-22 13:31:06
ZARZĄDZENIE NR 76 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2017-09-20 12:22:10
ZARZĄDZENIE NR 75 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu wyłącznie w formie elektronicznej. 2017-09-19 13:01:04
ZARZĄDZENIE NR 74 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-09-19 12:50:46
ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" 2017-09-19 10:49:14
ZARZĄDZENIE NR 72 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024. 2017-09-14 14:58:21
ZARZĄDZENIE NR 71 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej postępowanie wobec osób bezdomnychz terenu Gminy i Miasta Mirosłąwiec znajdujących się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 2017-09-11 09:41:58
ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Mirosławca z dnia 1 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i Mieście Mirosławiec i jej jednostkach budżetowych. 2017-09-04 13:42:33
ZARZĄDZENIE NR 69 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne 2017-09-04 13:39:17
ZARZĄDZENIE NR 68 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. 2017-09-01 09:52:00
ZARZĄDZENIE NR 67 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. 2017-08-30 14:32:49
ZARZĄDZENIE NR 66 Burmistrza Mirosławca z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2018 r. 2017-08-28 10:55:37
ZARZĄDZENIE NR 65 Burmistrza Mirosławca z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r. 2017-08-24 14:47:08
ZARZĄDZENIE NR 64 Burmistrza Mirosławca z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 2017-08-22 10:23:14
ZARZĄDZENIE NR 63 BURMISTRZA MIROSŁAWCA Z DNIA 2 SIERPNIA 2017 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I ZAKŁADOWEGO PLANU KONT BUDŻETU GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC ORAZ URZĘDU MIEJSKIEGO W MIROSŁAWCU 2017-08-22 10:17:26
Zarządzenie nr 62 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" 2017-08-17 15:00:10
ZARZĄDZENIENR 61 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej. 2017-08-03 11:14:29
ZARZĄDZENIE NR 60 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacynej do przeprowadzenia postępowania egzaminacynego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego. 2017-08-03 11:12:34
ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. 2017-08-03 11:08:21
ZARZĄDZENIE NR 58 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-07-27 15:32:00
ZARZĄDZENIE NR 57 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-07-20 13:37:13
ZARZĄDZENIE NR 56 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2017-07-19 13:36:24
ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2017-07-19 10:19:56
ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-07-19 10:14:21
ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-07-05 11:35:43
ZARZĄDZENIE NR 52 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 r. 2017-07-05 11:30:49
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 r. 2017-07-05 11:29:06
ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. 2017-07-03 14:47:46
ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. 2017-07-03 14:44:34
ZARZĄDZENIE NR 48 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dla samorządowych instytucji kultury. 2017-06-14 09:27:51
ZARZĄDZENIE NR 47 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji niektorych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2017 r. 2017-06-06 12:29:01
ZARZĄDZENIE NR 46 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udziału osób w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. "GNIEWOSZ - 17" połączonym z realizacją elementów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - zgrywanie systemu obronnego województwa zachodniopomorskiego. 2017-06-06 12:20:01
ZARZĄDZENIE NR 45 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu. 2017-06-06 12:15:30
ZARZĄDZENIE NR 44 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 31 maja 2017 r w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. 2017-06-06 12:12:17
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. 2017-05-24 09:27:26
ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Miroslawcu. 2017-05-23 14:18:33
ZARZĄDZENIE NR 41 BURMISTRZA MIROSŁWCA z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych". 2017-05-23 10:05:12
ZARZĄDZENIE NR 40 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-05-22 10:27:07
ZARZĄDZENIE NR 39 Burmistrza Mirosławca z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2017 r. 2017-05-10 12:51:39
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. 2017-04-28 12:43:40
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2017-04-26 10:06:24
ZARZĄDZENIE NR 36 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024". 2017-04-20 13:29:03
ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie Regulaminu Porządkowego obowiązującego na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2017-04-12 14:41:29
ZARZĄDZENIE NR 34 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. 2017-04-05 09:00:09
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. 2017-04-03 08:41:13
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec. 2017-03-31 13:49:36
ZARZĄDZENIE NR 31 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej oraz powołania zespołu spisowego. 2017-03-31 13:47:27
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 20016 r. 2017-03-27 13:56:54
ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oganizacji stałego dyżuru Burmistrza Mirosławca na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2017-03-23 10:35:02
ZARZĄDZENIE NR 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec. 2017-03-15 09:04:33
ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2017 r. 2017-03-13 13:33:57
ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod nazwą "Bioregion w obiektywie". 2017-03-13 13:32:25
ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania zespołu wykonawczego ds.realizacji projektu "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitaalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024". 2017-03-13 13:29:39
ZARZĄDZENIE NR 24 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2017 r. oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec. 2017-03-08 08:48:31
ZARZĄDZENIE NR 23 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnoz w zakresie zapotrzebowania na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego dla szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec. 2017-03-01 10:10:14
ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. 2017-03-01 10:07:23
ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2017-02-23 11:01:46
ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2017-02-21 12:32:42
ZARZĄDZENIE NR 19 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gmin. 2017-02-21 12:30:52
ZARZĄDZENIE NR 18 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 lutego 2017 r. o zmianie zarządenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 2017-02-06 10:38:51
ZARZĄDZENIE NR 17 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2017 r. 2017-02-03 10:33:07
ZZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-02-03 10:32:27
ZARZĄDENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do realizacji jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży "Za życiem" 2017-02-02 09:57:09
ZARZĄDENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do realizacji jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży "Za życiem" 2017-02-02 09:56:01
ZARZĄDENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do realizacji jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży "Za życiem" 2017-02-01 14:34:17
ZARZĄDZENIE NR 12 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do realizacji jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży "Za życiem" 2017-02-01 14:31:14
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. 2017-02-01 14:28:06
ZARZĄDZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. Osiedle XXX-lecia LLP w Mirosławcu Górnym. 2017-01-26 14:06:06
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu. 2017-01-26 14:04:09
ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec. 2017-01-12 15:46:03
ZARZĄDZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-01-12 15:40:01
ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dna 10 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienie pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. 2017-01-12 15:29:47
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. 2017-01-12 13:04:16
ZARZĄDZENIE NR 4 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec. 2017-01-12 10:11:48
ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscypliranego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2017-01-05 09:19:59
ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w 2017 r. 2017-01-05 09:18:15
ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zamiany działek. 2017-01-05 09:16:20