Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Mirosławca z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec

                                                                          ZARZĄDZENIE NR 4
                                                                  BURMISTRZA MIROSŁAWCA
                                                                       z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec
Na podstawie art. 4b ust. 1 oraz 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 zm. 1579), uchwały Nr XXV/220/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec oraz uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Mirosławiec w przedmiocie projektu zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec polegającej na włączeniu w granice administracyjne miasta części obszaru Gminy Mirosławiec, obejmującej fragmenty obrębu Mirosławiec 34 o pow. ok. 9,05  ha.
§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie Miasto Mirosławiec oraz obręb Mirosławiec 34.
§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Mirosławca i właściciele nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34.
§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Mirosławca i właścicielami nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34,
2) udostępnienia projektu zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu pokój nr 2 i 3, na stronie www.bip.miroslawiec.pl i www.miroslawiec.pl.
§ 5. Projekt zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 17  stycznia do 7 lutego 2017 r. Ustala się termin spotkania z mieszkańcami Mirosławca i właścicielami nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34 na dzień 2 lutego 2017 r. w godz. 1500 -1630                w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu mieszczącym się przy ul. Wolności 37 w pokoju nr 107 (sala narad, II piętro).
§ 7. Uwagi do projektu należy składać w pokoju nr 2 i 3 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37, poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl lub bezpośrednio na spotkaniu w dniu 2 lutego 2017 r.
§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 15 lutego 2017 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl , www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
§ 9. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Referat Gospodarki, Inwestycji i Środowiska.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Stąporek 10-01-2017 13:25:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 09-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Stąporek 10-01-2017 13:58:31