Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu

ZARZĄDZENIE NR 9
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 zm. 1579) oraz uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących  zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Mirosławiec.
2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie propozycji nowej nazwy dla ulicy 40-lecia PRL w Mirosławcu.
§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie Miasto Mirosławiec.
§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Mirosławca.
§ 4. 1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez:
1) wypełnienie  i przedłożenie  formularza konsultacyjnego propozycji zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec  w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - środa 700-1500, czwartek 700-1600, piątek 700-1400.
2)  wypełnienie  i przedłożenie  formularza konsultacyjnego propozycji zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL  poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl.
3) wypełnienie  i przesłanie  formularza konsultacyjnego propozycji zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL na adres Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
2. Dopuszcza się możliwość złożenia zbiorczej propozycji zmiany nazwy ulicy wraz z podpisami osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.
§ 5. Formularz konsultacyjny  propozycji zmiany nazwy ulicy  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 3 lutego do 24 lutego 2017 r.
§ 7. 1. Jeżeli w wyniku przedmiotowych konsultacji wpłynie równa ilość różnych propozycji zmiany nazwy ulicy, wówczas wybór nazwy nastąpi w trybie ponownych konsultacji spośród zgłoszonych propozycji.
2. Jeżeli w wyniku przedmiotowych konsultacji wpłyną propozycje zmiany nazwy ulicy z przewagą określonej nazwy, wówczas ta propozycja zmiany nazwy ulicy zostanie przedłożona Radzie Miejskiej  w Mirosławcu celem podjęcia stosownej uchwały.   
§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 9 marca 2017 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl , www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
§ 9. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Referat Gospodarki, Inwestycji i Środowiska.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 9.pdf (PDF, 33KB) 2017-01-27 09:47:24 93 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Stąporek 27-01-2017 09:47:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 26-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Stąporek 15-02-2017 08:21:13