Oświadczenie do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

..........................................................                                                                                  ...................................................

    (imię i nazwisko lub  nazwa przedsiębiorcy)                                                                                  (miejscowość, data)                                                                           

...........................................................

  .........................................................

(adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że:

  1. nie posiadam zaległości podatkowych;
  2. nie posiadam zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

                                               (podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

                                                do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem

                                                imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji)

               

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 27-01-2017 12:48:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chałupczak 27-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 27-01-2017 12:48:02