GIŚ.6733.4.2016.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 06 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Mirosławcu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 640/3, rejon ul. Lipowej i 40-lecia PRL, obręb m. Mirosławiec (0001).

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.4.2016.DB

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 06 lutego 2017 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmian.) zawiadamia iż, w dniu 06 lutego 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Mirosławcu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 640/3, położonej w rejonie ul. Lipowej i 40-lecia PRL w Mirosławcu, obręb  Mirosławiec (0001).

  Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

  Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

  W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                          Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                                     w dniu 06 lutego 2017 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Mirosławcu oraz w BIP UM w Mirosławcu w  dniu 06 lutego 2017 r.

 

 

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 06 luty 2017 r. – 20 luty 2017 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 06 lutego 2017 r.

                                          (podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 06-02-2017 11:29:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 06-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 06-02-2017 11:29:03