GIŚ.6733.2.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji regulacyjnej gazy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 186/4 i 188, położonych w obrębie m. Mirosławiec (0001).

 

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.2.2017.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 20 lutego 2017 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji regulacyjnej gazy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych geodezyjnie  nr 186/4 i 188, położonych w obrębie  m. Mirosławiec (0001).

  Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

  Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                            Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                                                                        w dniu 20 lutego 2017 r.

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  20 lutego 2017 r.

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 20 luty 2017 r. – 06 marzec 2017 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 20 lutego 2017 r.

                                                 (podpis)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 20-02-2017 11:54:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 20-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 20-02-2017 11:54:12