Informacja Burmistrza Mirosławca z dnia 27 lutego 2017 r. o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ul. Osiedle XXX-lecia LLP położonej na terenie Mirosłąwca Górnego

                                                                                               

                                                                                                                                                                                   Mirosławiec, dnia 27 lutego 2017r.

INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA

o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy

ulicy Osiedle XXX – lecia LLP położonej na terenie Mirosławca Górnego

przeprowadzonych z mieszkańcami sołectwa Mirosławiec Górny.

Na podstawie § 13 uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu  z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych            z mieszkańcami Gminy Mirosławiec oraz Zarządzenia Nr 10 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 stycznia 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. Osiedle XXX – lecia LLP w Mirosławcu Górnym podaje się do publicznej wiadomości informację                           o wynikach konsultacji społecznych.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Mirosławiec w dniach od 3 lutego 2017r. do 24 lutego 2017r.

Konsultacje obejmowały mieszkańców sołectwa Mirosławiec Górny.

Przedmiotem konsultacji było zebranie pisemnych propozycji nowej nazwy dla ul. Osiedle XXX – lecia LLP położonej w Mirosławcu Górnym.

Informacja o ogłoszeniu konsultacji wywieszona została w dniu 26 stycznia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w dniu 27 stycznia 2017 r. na stronie internetowej urzędu – www.miroslawiec.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej -  www.bip.miroslawiec.pl.   Formularze konsultacyjne wyłożone zostały w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, a także zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.miroslawiec.pl  i  www.bip.miroslawiec.pl.

Analizy wniosków dokonały osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji wskazane w § 9 Zarządzenia nr 10 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. Osiedle XXX – lecia LLP w Mirosławcu Górnym.

W wyniku analizy złożonych formularzy stwierdzono, co następuje:

Liczba złożonych wniosków dotyczących zmiany nazwy ul. Osiedle XXX – lecia LLP w Mirosławcu Górnym  wyniosła ogółem – 73     

w tym:

-liczba ważnych wniosków zawierających propozycję zmiany nazwy ulicy ogółem – 73

-liczba nieważnych wniosków zawierających propozycję nazwy ulicy - 0

                            

 W wyniku konsultacji zgłoszono nową nazwę ulicy:

 

                                                  ulica Lotnictwa Polskiego

 

Innych propozycji nowej nazwy ulicy nie złożono.

                                                                                                                                                                                            Burmistrz Mirosławca

                                                                                                                                                                                                 /- /  Piotr Pawlik

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Stąporek 01-03-2017 12:08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 27-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Stąporek 01-03-2017 12:08:13