ZARZĄDZENIE NR 28 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 28

Burmistrza Mirosławca

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) oraz art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) zarządzam się, co następuje:

§ 1. Ustalam następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec:

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

od dnia

do dnia

od dnia

do dnia

1) składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

20.03.2017

07.04.2017

05.05.2017

12.05.2017

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym

na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – składanie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do przedszkola;

10.04.2017

14.04.2017

15.05.2017

19.05.2017

3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

18.04.2017

 

09.06.2017

 

4) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

18.04.2017

 

09.06.2017

 

§ 2. 1. Określam wzór wniosku o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12. Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określam wzór wniosku o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Piecniku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy Mirosławiec Górny oraz Dyrektorowi Zespołu szkół w Piecniku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28

Burmistrza Mirosławca

z dnia 14 marca 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28

Burmistrza Mirosławca

z dnia 14 marca 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 15-03-2017 09:02:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 14-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 15-03-2017 09:07:45