GIŚ.6733.1.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa instalacji elektrycznej dla zasilania paczkomatu na dz. nr 130, położonej przy ul. Dworcowej w Mirosławcu.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.1.2017.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 03 kwietnia 2017 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

 

 

   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) zawiadamia iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji elektrycznej dla zasilania paczkomatu  na działce oznaczonej geodezyjnie nr 130, położonej przy ul. Dworcowej w Mirosławcu, obręb  m. Mirosławiec (0001).

   W związku z powyższym przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z aktami oraz składania wniosków i uwag względem przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o dokumenty posiadane w aktach sprawy.

 

                                                             Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                                                        w dniu 03 kwietnia 2017 r.

                           

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM  Mirosławiec  w  dniu  03 kwietnia 2017 r.

 

 

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 03.04.2017 r. – 18.04.2017 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 03 kwietnia  2017 r.

                                   (podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 03-04-2017 14:08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 03-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 03-04-2017 14:08:10