Uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XXVIII/246/2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. od dnia 31 sierpnia 2019 r. 

§ 2. Określa się:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/246/2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu

ul. Wolności 21

78-650 Mirosławiec

Obejmuje następujące miejscowości: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Bronikowo, Hanki, Kolonia Hanki, Jadwiżyn,  Kierpnik, Orle, Łowicz Wałecki, Nieradz, Sadowo, Setnica, Kalinówka, Polne, Zacisze, Gniewosz

Obejmuje następujące miejscowości: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Bronikowo, Hanki, Kolonia Hanki, Jadwiżyn,  Kierpnik, Orle, Łowicz Wałecki, Nieradz, Sadowo, Setnica, Kalinówka, Polne, Zacisze, Gniewosz

2.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Piecnik 8

78-650 Mirosławiec

Obejmuje następujące miejscowości: Piecnik, Jabłonowo, Jabłonkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk, Drzewoszewo

Obejmuje następujące miejscowości: Piecnik, Jabłonowo, Jabłonkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk, Drzewoszewo

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/246/2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

klasy Gimnazjum im. Lotników Polskich w Mirosławcu prowadzone w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu

ul. Wolności 21

78-650 Mirosławiec

Obejmuje następujące miejscowości: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Bronikowo, Hanki, Kolonia Hanki, Jadwiżyn,  Kierpnik, Orle, Łowicz Wałecki, Nieradz, Sadowo, Setnica, Kalinówka, Polne, Zacisze, Gniewosz

Obejmuje następujące miejscowości: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Bronikowo, Hanki, Kolonia Hanki, Jadwiżyn,  Kierpnik, Orle, Łowicz Wałecki, Nieradz, Sadowo, Setnica, Kalinówka, Polne, Zacisze, Gniewosz

2.

klasy Gimnazjum w Piecniku prowadzone w Szkole Podstawowej w Piecniku

Piecnik 8

78-650 Mirosławiec

Obejmuje następujące miejscowości: Piecnik, Jabłonowo, Jabłonkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk, Drzewoszewo

Obejmuje następujące miejscowości: Piecnik, Jabłonowo, Jabłonkowo, Pilów, Próchnowo, Toporzyk, Drzewoszewo

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 12-04-2017 09:23:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 30-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 12-04-2017 09:23:43