ZARZĄDZENIE NR 32 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 32

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 204 ust. 1 pkt 1 oraz art. 369 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) oraz art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) zarządzam się, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec na rok szkolny 2017/2018:

1) złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od dnia 3 kwietnia 2017 r. do dnia 21 kwietnia 2017 r. do godz. 14.00;

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – składanie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej – od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.

3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 5  maja 2017 r.;

4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 5 maja 2017 r.

§ 2. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec na rok szkolny 2017/2018:

1) złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  - od dnia 5 czerwca 2017 r. do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz. 14.00;

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – składanie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  – od dnia 12 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2016 r.;

3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 27 czerwca 2017 r.;

4) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia  27 czerwca 2017 r r. .

§ 3. 

1. Określam wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Określam wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Piecniku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mirosławcu i Dyrektorowi Zespołu Szkół w Piecniku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 marca 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 marca 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 12-04-2017 09:38:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 31-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 12-04-2017 09:38:33