GIŚ.6733.2.2017.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 13 kwietnia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.2.2017.DB

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) zawiadamia iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji regulacyjnej gazy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (gazociągów przyłączeniowych wlotowego i wylotowego, drogi dojazdowej, chodników, placów technologicznych, ogrodzenia i oświetlenia terenu)  na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 186/4 i 188, położonych w obrębie  m. Mirosławiec (0001).

  W związku z powyższym przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z aktami oraz składania wniosków i uwag względem przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o dokumenty posiadane w aktach sprawy.

 

                                                                                                   Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                                                                                                                              w dniu 13 kwietnia 2017 r.

                           

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM  Mirosławiec  w  dniu  13 kwietnia 2017 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 13.04.2017 r. – 26.04.2017 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 13 kwietnia  2017 r.

                                   (podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 13-04-2017 11:08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 13-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 13-04-2017 11:08:51