Zarządzenie NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu za 2016 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o stanie mienia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Mirosławcu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3.  Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie oraz Radzie Miejskiej w Mirosławcu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik1.1.pdf

Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik1.2.pdf

Załącznik Nr 1.3 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik1.3.pdf

Załącznik Nr 1.4 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik1.4.pdf

Załącznik Nr 1.5 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik1.5.pdf

Załącznik Nr 1.6 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik1.6.pdf

Załącznik Nr 1.7 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik1.7.pdf

Załącznik Nr 1.8 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik1.8.pdf

Załącznik Nr 1.9 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik1.9.pdf

Załącznik Nr 1.10 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik1.10.pdf

Załącznik Nr 1.11 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik1.11.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik3.1.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4.1 do Zarządzenia Nr 30/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 marca 2017 r.

Zalacznik4.1.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-05-2017 07:54:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 27-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-05-2017 08:06:35