Odpowiedź w sprawie petycji dot. przystąpienia przez Gminę Mirosławiec do konkursu "Podwórko Talentów NIVEA"- edycja 2017

Urząd Miejski                                                                                                                                                                        Mirosławiec, 02.06.2017 r.

w Mirosławcu

S.152.1.2017.MS

                                                                                                                           Zanonimizowano zgodnie z art. 8 ustawy

                                                                                                                            o petycjach

 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 ze zm.) w odpowiedzi na petycję z dnia 19 maja 2017 r. skierowaną do Burmistrza Mirosławca dotyczącą przystąpienia przez Gminę Mirosławiec do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017 i w związku z tym rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinnego Miejsca Zabaw – Podwórko Talentów NIVEA, które po oddaniu do użytku stałyby się własnością Gminy informuję, iż petycja została rozpatrzona negatywnie.

                                                                                                    Uzasadnienie

W dniu 19 maja 2017 r. wpłynął do Burmistrza Mirosławca wniosek złożony przez zanonimizowano zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach dotyczący przystąpienia Gminy Mirosławiec do konkursu organizowanego w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017. Nagrodą dla gminy, która wygra w konkursie ma być Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA, które po oddaniu do użytku stanie się własnością społeczeństwa lokalnego. Uzyskanie nagrody byłoby możliwe w wyniku zdobycia największej ilości głosów w kraju wśród 20 planowanych lokalizacji w głosowaniu internetowym internautów oraz po spełnieniu przez Gminę wymogów określonych w Regulaminie konkursu, m. in. dysponowanie terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2 oraz nagranie 3 –min. filmu o tematyce związanej z przedmiotowym konkursem.

W petycji wniesiono również o jej przekazanie do dyrektorów szkół, w których do dyspozycji byłby teren pod zabudowę nie mniejszy niż 400 m2.

Po przeanalizowaniu petycji informuję, że Gmina nie przystąpi do powyższego konkursu ze względu na brak przygotowanej na ten cel lokalizacji, co do której w regulaminie konkursu wyznaczono określone warunki. Wobec powyższego nie jest w stanie złożyć w stosownym terminie oświadczenia, które jest wymagane przy zgłoszeniu lokalizacji podwórka.

Na terenie Gminy nie ma również szkoły, która dysponowałaby takim terenem, wobec powyższego bezprzedmiotowe byłoby przekazanie petycji do dyrektorów szkół.

Gmina realizując swoje zadania związana jest przepisami ustawy o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). W związku z tym w zakresie lokalizacji inwestycji jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana m.in. do prowadzenia zadań inwestycyjnych wyłącznie na terenach, których jest właścicielem i wobec których nie ma żadnych roszczeń.

Lokalizacja wnioskowanego przedsięwzięcia winna być zgodna z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.). W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zdecydowanej większości obszaru gminy Mirosławiec na lokalizację przedsięwzięć wydaje się decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokonuje się weryfikacji zgodności z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na dzień dzisiejszy Gmina nie jest w stanie wskazać lokalizacji zgodnie z w/w przepisami prawa.

 

Ponadto uważam, że w niniejszym konkursie małe gminy w ilości mieszkańców ok. 5-6 tys. nie mają szans w konkurencji z gminami o większym zaludnieniu. Regulamin konkursu nie przewiduje wyróżnionych zakresów lokalizacji więc nie jest to przychylna inicjatywa dla niewielkich społeczności lokalnych, mimo zaangażowania mieszkańców.

 

Wobec powyższego Państwa petycja została rozpatrzona negatywnie.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 ze zm.) sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

                                                                                                                                                                         Burmistrz Mirosławca

                                                                                                                                                                              / - / Piotr Pawlik

 

 

Załączniki do pobrania

1 02_06_2017_10_44_42_Odp. podwórko nivea- zanonim..pdf (PDF, 14KB) 2017-06-02 10:44:42 60 razy
2 Odp. podwórko nivea- zanonim..pdf (PDF, 14KB) 2017-06-02 10:40:20 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Stąporek 02-06-2017 10:40:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 02-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Stąporek 02-06-2017 10:44:42