Informacja Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2017 r. o wynikach konsultacji społecznych dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec

INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 13 czerwca 2017 r.

                                                                                     o wynikach konsultacji społecznych

    

 w przedmiocie opracowania Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024” przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec.

 

Na podstawie § 13 uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec oraz Zarządzenia Nr 36 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024 podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach konsultacji społecznych.

1. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec w dniach od 27 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r.

2. Konsultacje obejmowały mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec i miały na celu poinformowanie mieszkańców o planowanych działaniach w ramach projektu pn. „Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" oraz zebranie od uczestników konsultacji propozycji i uwag odnośnie projektu.

3. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z kwestionariuszem ankiety zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.miroslawiec.pl), na stronie internetowej www.miroslawiec.pl oraz samo ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. Ankiety wyłożone zostały w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.miroslawiec.pl w zakładce „rewitalizacja”.

4.W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec dotyczące procesu rewitalizacji - w spotkaniu udział wzięło 28 mieszkańców.

5. W czasie trwania konsultacji wpływały do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ankiety wypełnione przez mieszkańców, ankiety zbierano również podczas w/w spotkania z mieszkańcami. W dniach 16 – 22 maja br. przeprowadzone zostały pogłębione badania ankietowe z mieszkańcami obszarów zdegradowanych: Mirosławiec,

 

 

 

 

Mirosławiec Górny, Jabłonkowo. W ankietach mieszkańcy określali problemy społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne na terenie gminy oraz wskazywali przedsięwzięcia, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Łącznie zebrano 257 ankiet, które obecnie podlegają zbiorczej analizie.

 

 

                                                                                                                                                                                   Burmistrz Mirosławca

                                                                                                                                                                                        /- / Piotr Pawlik

 

Załączniki do pobrania

1 Informacja o wynikach konsultacji dot. rewitalizacji-1.doc (DOC, 13KB) 2017-06-14 10:50:50 70 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Stąporek 14-06-2017 10:50:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 13-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Stąporek 14-06-2017 10:50:50