Zarządzenie Nr 72 w sprawie rzeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 ? 2024

ZARZĄDZENIE NR 72
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 14 września 2017 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024


Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Mirosławiec w przedmiocie projektu Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024.
§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie Gminę i Miasto Mirosławiec.
§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 4. Projekt Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024, stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy Mirosławiec,
2) udostępnienia projektu Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024  w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu pokój nr 8 ( parter) i pokój nr 109 ( I piętro), na stronie www.bip.miroslawiec.pl  i www.miroslawiec.pl  .
§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 18 września do 26 września 2017 r., w tym ustala się termin bezpośredniego spotkania z mieszkańcami na dzień 21 września 2017 r. w godz. 1400 - 16 30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ( pokój 107, II piętro), ul. Wolności 37.
§ 7. Uwagi do projektu Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024 należy składać w pokoju nr 8 lub w pokoju nr 109 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37, poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl  lub bezpośrednio na spotkaniu, o którym mowa w § 6.
§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 28września 2017 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl  i www.miroslawiec.pl   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
§ 9. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Referat Gospodarki, Inwestycji i Środowiska.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 72.pdf (PDF, 9.MB) 2017-09-14 14:21:19 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Stąporek 14-09-2017 14:21:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 14-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Stąporek 14-09-2017 14:21:19