OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZOODPŁYWOWYCH

 

 

Zgodnie z art. art. 9o ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 roku

poz.1289) do końca października 2017 roku, należy złożyć do

Urzędu Miejskiego w Mirosławcu sprawozdanie za III kwartał 2017

roku, sporządzone przez podmiot prowadzący działalność w

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych.

 

 

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku zaczął

obowiązywać przepis art. 9 ust. 1 pkt. 5 powyższej ustawy zgodnie,

z którym przedsiębiorca, który przekazuje po terminie sprawozdanie

podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień

opóźnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 11-10-2017 07:49:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chałupczak 11-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 11-10-2017 07:49:52