ZARZĄDZENIE NR 79

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i planowania przestrzennego

Na podstawie § 7 ust. 1 zarządzenia nr 66 Burmistrza Mirosławca z dnia 1 października 2013 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru i wskazania kandydata do zatrudnienia na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w składzie :

1) Monika Stąporek - przewodniczący komisji,

2) Dariusz Bartosik - członek komisji.

3) Monika Kędzia - członek komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.