Lokalny Program Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024"

UCHWAŁA NR XXXIII/278/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024"

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/278/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2017 r.

Dobra Przestrzeń- Plan rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024

Zalacznik1.pdf

Załączniki do pobrania

1 Uchwała Plan rewitalizacji.pdf (PDF, 97MB) 2017-10-19 14:39:13 50 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 19-10-2017 14:33:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 28-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 19-10-2017 14:39:13