Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 29.12.2016 r. 2017-10-20 09:18:40
Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 29.11.2016 r. 2017-10-20 09:15:38
Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 27.10.2016 r. 2017-10-20 09:12:16
Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mirosławiec w 2016 rok 2017-10-20 09:08:40
Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 30.09.2016 r. 2017-10-20 09:06:10
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 29.08.2016 r. 2017-10-20 09:01:26
Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady miejskiej podjętych w dniu 27.06.2016 r. 2017-10-20 08:58:19
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XII/99/2015 w sprawie Rocznego programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku 2017-10-20 08:57:18
Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 30.05.2016 r. 2017-10-20 08:52:48
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 28.04.2016 r. 2017-10-20 08:51:44
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec w 2016 roku 2017-10-20 08:44:24
Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec 2017-10-20 08:41:32
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec w 2016 roku 2017-10-20 08:30:49
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 30.03.2016 r. 2017-10-20 08:26:20
Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XXIII/197/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2017-10-20 08:21:45
Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Uchwały Nr XVIII/157/2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec 2017-10-20 08:20:14
Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 26.02.2016r. 2017-10-19 16:09:40
Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 28.01.2016 r. 2017-10-19 16:05:37