Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018

INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 25 października 2017 r.

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego

Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

 

Na podstawie § 13 uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec oraz Zarządzenia Nr 67 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

 

1. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec w dniach od 7 września do 20 października 2017 r.

2. Konsultacje obejmowały mieszkańców Gminy Mirosławiec oraz organizacje pozarządowe.

3. Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.miroslawiec.pl), na stronie internetowej www.miroslawiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu i tablicach ogłoszeń w sołectwach.

4.1 Termin zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego – od 7 września do 25 września 2017 r.

4.2 Ilość zgłoszonych projektów – 6.

4.3 Ilość projektów zakwalifikowanych przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego po pozytywnej analizie zespołu analizującego Urzędu Miejskiego i zakwalifikowane do głosowania – 6.

5. Przebieg konsultacji nadzorował Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

6. Wybór zadań do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców Gminy Mirosławiec dokonany został w trybie głosowania jawnego.

7. Głosowanie odbyło się w dniu 20 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37 w godz. 700-1800. Głosowanie przeprowadzono również przy pomocy poczty elektronicznej na adres urzad@miroslawiec.pl w dniach 16-20 października 2017 r. do godz. 1800. Karty przesłane pocztą elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl zostały przez pracownika Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wydrukowane i wrzucone do urny w obecności Przewodniczącego Zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

8. WYNIKI GŁOSOWANIA

 

PROJEKTY NA 40 TYS. ZŁ

dla wszystkich miejscowości z Gminy i Miasta Mirosławiec

Lp.

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

1.

„Wykonanie parkingu w okolicach bloków 14 i 18 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej w Mirosławcu Górnym”

40.000 zł

 

23

2.

„Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Mirosławiec w sprzęt ratowniczo-gaśniczy”

40.000 zł

1482

 

PROJEKTY NA 30 TYS. ZŁ

dla wszystkich miejscowości z Gminy i Miasta Mirosławiec

Lp.

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

1.

„Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Mirosławcu w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych wraz z organizacją pikniku pn. – Bezpieczna Ulica”

30.000 zł

 

544

 

2.

„Wykonanie wzniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Zamkowej w Mirosławcu”

30.000 zł

 

829

 

PROJEKTY NA 20 TYS. ZŁ

dla miejscowości wiejskich z Gminy i Miasta Mirosławiec z wyłączeniem Mirosławca Górnego

Lp.

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

1.

„Nasz ogród z altaną w Łowiczu Wałeckim”

20.000 zł

 

1028

2.

„Integracyjne miejsce spotkań mieszkańców wsi Bronikowo – Pod Chmurką ”

20.000 zł

 

247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty, które w wyniku głosowania otrzymały największą ilość głosów do realizacji w roku 2018:

Kategoria do 40 tys. zł dla wszystkich miejscowości z Gminy i Miasta Mirosławiec

„Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Mirosławiec w sprzęt ratowniczo-gaśniczy”

Kategoria do 30 tys. zł dla wszystkich miejscowości z Gminy i Miasta Mirosławiec

„Wykonanie wzniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Zamkowej w Mirosławcu”

Kategoria do 20 tys. zł dla miejscowości wiejskich z Gminy i Miasta Mirosławiec z wyłączeniem Mirosławca Górnego

„Nasz ogród z altaną w Łowiczu Wałeckim”.

 

                                                                                                                               Burmistrz Mirosławca

                                                                                                                                  /- / Piotr Pawlik

Załączniki do pobrania

1 inf. o wynikach budżetu obywatelskiego2018.pdf (PDF, 31KB) 2017-10-25 12:52:18 35 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Stąporek 25-10-2017 12:52:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 25-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Stąporek 25-10-2017 12:55:31