OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA ZA II PÓŁROCZE 2017 ROKU PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

 

 

Zgodnie z art. 9n ust. 1 i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1289) do końca stycznia 2018 roku, należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu sprawozdanie za II półrocze 2017 roku, sporządzone przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Mirosławca.

 

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku zaczął obowiązywać przepis art. 9 ust. 1 pkt. 5 powyższej ustawy zgodnie, z którym przedsiębiorca, który przekazuje po terminie sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 18-12-2017 11:27:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 18-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 18-12-2017 11:27:26