2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 41 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 2018-06-20 13:52:37
ZARZĄDZENIE NR 40 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Mirosławca 2018-06-20 12:48:03
ZARZĄDZENIE NR 39 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Piecniku w czasie jego nieobecności 2018-06-13 14:32:08
ZARZĄDZENIE NR 38 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w czasie jego nieobecności 2018-06-13 14:29:07
ZARZĄDZENIE NR 37 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zamiany działek 2018-06-13 14:26:35
ZARZĄDZENIE NR 36 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu 2018-06-12 14:33:44
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 2018-06-12 13:29:36
ZARZĄDZENIE NR 34 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażny stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2018-06-08 09:18:33
ZARZĄDZENIE NR 33 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w podróży służbowej odbytej samochodem osobowym niebędącym własnościa pracodawcy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 2018-06-01 12:02:57
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. 2018-05-30 14:09:15
ZARZĄDZENIE NR 31 Burmistrza Mirosławca z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2018-05-25 13:08:41
ZARZĄDZENIE NR 30 Burmistrza Mirosławca z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zamiany działek 2018-05-22 10:46:14
ZARZĄDZENIE NR 29 Burmistrza Mirosławca z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-05-16 14:27:36
ZARZĄDZENIE NR 28 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 2018-05-07 12:06:59
ZARZĄDZENIE NR 27 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru "Oświadczenia w sprawie wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej" 2018-05-02 14:08:24
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. 2018-05-02 14:01:03
ZARZĄDZENIE NR 25 Burmistrza Mirosławca z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-04-16 11:01:03
ZARZĄDZENIE NR 23 Burmistrza Mirosławca z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-04-16 10:24:12
ZARZĄDZENIE NR 24 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 2018-04-12 15:32:55
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. 2018-04-04 14:41:32
ZARZĄDZENIE NR 20 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 marca 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2018-03-30 09:01:57
ZARZĄDZENIE NR 21 Burmistrza Mirosławca z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej 2018-03-30 08:57:55
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok 2018-03-26 13:28:28
ZARZĄDZENIE NR 18 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-03-15 15:38:59
ZARZĄDZENIE NR 17 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-03-15 13:36:28
ZARZĄDZENIE NR 16 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-03-14 11:28:35
ZARZĄDZENIE NR 15 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2018 r. 2018-03-07 14:32:58
ZARZĄDZENIE NR 14 Burmistrza Mirosławca z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów i rokowań 2018-03-05 09:29:33
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. 2018-03-02 07:44:36
ZARZĄDZENIE NR 12 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-02-23 09:12:57
ZARZĄDZENIE NR 11 Burmistrza Mirosławca z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2018-02-21 09:58:28
ZARZĄDZENIE NR 8 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 2018-02-15 15:58:34
ZARZĄDZENIE NR 10 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 2018-02-12 08:46:41
ZARZĄDZENIE NR 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2018-02-12 08:43:47
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. 2018-02-02 13:05:27
ZARZĄDZENIE NR 7 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2018-01-31 14:20:22
ZARZĄDZENIE NR 5 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2018-01-24 07:31:23
ZARZĄDZENIE NR 4 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu wykonawczego ds. realizacji projektu "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" 2018-01-23 09:23:13
ZARZĄDZENIE NR 3 Burmistrza Mirosławca z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w 2018 r. 2018-01-11 15:12:48
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. 2018-01-11 07:35:19
ZARZĄDZENIE NR 1 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów i rokowań 2018-01-05 08:01:23