ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) i art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. ze szczegółowością do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, tj.:

1. dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 w kwocie 28.061.409,00 zł,

2. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a w kwocie 6.247.065,00 zł,

3. wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 26.739.070,12 zł,

4. wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a w kwocie 6.247.065,00 zł.

§ 2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 r. dla poniższych jednostek organizacyjnych:

1. Urzędu Miejskiego w Mirosławcu:

dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwocie 27.888.599,00 zł,

wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4 w kwocie 10.642.994,96 zł,

2. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu:

wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 5 w kwocie 7.915.499,00 zł,

3. Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 6 w kwocie 4.939.660,32 zł,

4. Szkoły Podstawowej w Piecniku

wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 7 w kwocie 1.642.384,84 zł,

5. Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu:

dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwocie 172.810,00 zł,

wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie 1.598.531,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom i Kierownikom wyżej wymienionych placówek, którzy są odpowiedzialni za realizację budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 2/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zalacznik1.1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2.2 do Zarządzenia Nr 2/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zalacznik2.2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 2/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 2/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 2/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 2/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Zalacznik9.pd

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 2/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 stycznia 2018 r.

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz plany finansowe jednostek budżetowych zostały opracowane na podstawie uchwały budżetowej na 2018 r. podjętej przez Radę Miejską w Mirosławcu Nr XXXVI/300/2017 w dniu 28 grudnia 2017 r.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 2.pdf (PDF, 2.MB) 2018-01-11 07:35:19 25 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 11-01-2018 07:35:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 10-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 11-01-2018 07:35:19