Sprawozdania za I kw. 2018 r. GiM Mirosławiec - ZUW