ZARZĄDZENIE NR 26/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 328.841,33 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 328.841,33 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 328.841,33 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 328.841,33 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 200.673,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 28.614.420,55 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.046.614,55 zł,

b) wydatkami w kwocie 28.722.841,19 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.046.614,55 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 108.420,64 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 26/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.17.13.2018.MR z dnia 25 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2018r. z rezerwy celowej b.p. poz. 7 (dział 010, rozdział 01095 § 2010) w kwocie 152.271,33 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.34.7.2018.AK z dnia 24 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. z rezerwy celowej b.p. poz. 52 (dział 801, rozdziały 80103, 80104 § 2030) w kwocie 152.070,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.68.5.2018.AK z dnia 18 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty z rezerwy celowej b.p. poz. 26 (dział 854, rozdział 85415 § 2030) w kwocie 24.372,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.24.5.2018.PW z dnia 18 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny z rezerwy celowej b.p. poz. 15 (dział 855, rozdział 85503 § 2010) w kwocie 128,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 328.841,33 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 328.841,33 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 200.673,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 kwietnia 2018 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 26.pdf (PDF, 78KB) 2018-05-02 14:01:03 12 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chromińska 02-05-2018 14:01:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 30-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chromińska 02-05-2018 14:01:03