ZARZĄDZENIE NR 33 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w podróży służbowej odbytej samochodem osobowym niebędącym własnościa pracodawcy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

ZARZĄDZENIE NR 33

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w podróży służbowej odbytej samochodem osobowym niebędącym własnościa pracodawcy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Na podstawie art.33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 167) w związku z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z póżn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271 zm, Dz. U. z 2007 r. poz. 1462) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę za jeden kilometr w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością pracodawcy w wysokości 0,82 zł o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

§ 2. Zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością pracodawcy wyraża Burmistrz Mirosławca lub osoba przez niego upoważniona, na wniosek pracownika.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w podróży służbowej odbytej samochodem osobowym niebędącym własnościa pracodawcy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 czerwca 2018 r. 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 33.pdf (PDF, 92KB) 2018-06-01 12:02:57 12 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chromińska 01-06-2018 12:02:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 30-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chromińska 01-06-2018 12:02:57