ZARZĄDZENIE NR 34 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażny stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 34

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażny stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.  1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3.  3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. budownictwa i planowania przestrzennego.

§ 4.  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 34 Burmistrza Mirosławca

                                                                             z dnia 7 czerwca 2018 r.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

I. 

1.  Księga wieczysta nr KO1W/00013919/3

2.  Działka nr 172/1 położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0149 ha.

4.  Nieruchomość zabudowana.

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren zabudowany.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony.

8.  Cena wywoławcza – 9 000 zł (słownie:dziewięć tysięcy zł.)

9.  Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

II. 

1. Księga wieczysta nr KO1W/00013919/3

2.  Działka nr 172/2, położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0050 ha.

4.  Nieruchomość zabudowana.

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren zabudowany.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony.

8.  Cena nieruchomości: 4 000.zł ( słownie: cztery tysiące złotych)

9. Płatność w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

III. 

1. Księga wieczysta nr KO1W/00013919/3

2.  Działka nr 172/3, położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0042 ha.

4.  Nieruchomość zabudowana.

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren zabudowany.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony.

8. Cena nieruchomości: 3 800 zł (słownie: trzy tysiace osiemset złotych)

9. Płatność w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

IV. 

1.  1.Księga wieczysta nr KO1W/00032314/1

2.  Działka nr 177/7, położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0064 ha.

4.  Nieruchomość zabudowana.

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren zabudowany.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetarg nieograniczny.

8. Cena nieruchomości: 5 000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych)

9.  Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

V. 

1. Księga wieczysta nr KO1W/00032314/1

2.  Działka nr 177/8, położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0021 ha.

4.  Nieruchomość zabudowana.

5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren zabudowany.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetarg nieograniczny.

8. Cena nieruchomości: 2 500 zł ( słownie: dwa tysiace pięćset złotych)

9.  Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

VI. 

1. Księga wieczysta nr KO1W/00009293/7

2. Nieruchomość lokalowa nr 2 znajdująca się w Mirosławcu przy ul. Kościuszki 1 usytuowana na działce nr 253 na parterze budynku wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 50,30 m2 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi o łącznej powierzchni 9,60 m2 i udziałem w częściach wspólnych nieruchomości oraz gruncie w wysokości 2857/10000 .

3.  Powierzchnia całkowita: lokal z pomieszczeniami przynależnymi - 59,90 m² .

4.  Dla w/w działki Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec nieruchomość figuruje jako teren zabudowany.

5.  Stan prawny nieruchomości: współwłasność Gminy i Miasta Mirosławiec ( udział w częściach wspólnych i działce 2857/10000)

6.  Forma sprzedaży: tryb bezprzetargowy – na rzecz obecnego najemcy.

7.  Opis lokalu mieszkalnego nr 2:

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku, składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki o pow. całkowitej 50,30 m2 . Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze, o powierzchni 9,60 m2. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 59,90 m2.

7.  Cena nieruchomości: 17 563,77 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy 77/100 zł.) płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 34.pdf (PDF, 18KB) 2018-06-08 09:18:33 8 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chromińska 08-06-2018 09:18:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 07-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chromińska 08-06-2018 09:18:33