ZARZĄDZENIE NR 38 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w czasie jego nieobecności

ZARZĄDZENIE NR 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w czasie jego nieobecności

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. i 1000) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Małgorzatę Żygowską - nauczyciela Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym do zastępowania dyrektora placówki w czasie jego nieobecności.

§ 2. Szczegółowy zakres upoważnienia nauczyciela w czasie zastępowania określi dyrektor przedszkola w drodze zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi wżycie zdniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 38.pdf (PDF, 89KB) 2018-06-13 14:29:07 5 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chromińska 13-06-2018 14:29:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chromińska 13-06-2018 14:29:07