Przetarg nieograniczony ,,Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo – I Etap’’