BURMISTRZ GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu


 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu

 

na czas zastępstwa tj., od 1 sierpnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

nazwa stanowiska: Referent ds. księgowości budżetowej

 

  1.  

   Wymagania niezbędne:

   1.  

    Posiadanie obywatelstwa polskiego.

   2.  

    Posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego o kierunku: „Ekonomia”.

   3.  

    Znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.

   4.  

    Doświadczenie zawodowe - minimum 1 rok pracy.

   5.  

    Doświadczenie zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności -minimum 1 rok pracy w księgowości.

   6.  

    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

   7.  

    Posiadanie dobrego stanu zdrowia.

   8.  

    Brak karalności za przestępstwa popełnione umyślnie.

   9.  

    Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

  2.  

   Wymagania dodatkowe:

   1.  

    Obowiązkowość, dokładność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność, umiejętność współpracy w zespole.

   2.  

    Dobra znajomość obsługi komputera oraz programów: finansowo-księgowy (FK), Płatnik, Word i Excel.

  3.  

   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1.  

    Przygotowanie dokumentacji do list płac UGiM.

   2.  

    Bieżące kompletowanie oświadczeń ubezpieczeniowych i podatkowych pracowników UGiM.

   3.  

    Dekretowanie oraz księgowanie dokumentów bankowych.

   4.  

    Sporządzanie przelewów UGiM.

   5.  

    Wykonywanie innych czynności zleconych przez Skarbnika Gminy.

  4.  

   Wymagane dokumenty:

   1.  

    Życiorys ( CV ).

   2.  

    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

   3.  

    Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy.

   4.  

    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

   5.  

    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

   6.  

    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu ( pokój nr 1 ) lub pocztą na adres: ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec; w kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy - Referent ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 20 lipca 2006 r.

 

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP www.miroslawiec.pl oraz na tablicy Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 67 / 259 - 50 - 42 wew. 24

 

Inspektor Lidia Kaczmarek

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 29-06-2006 12:19:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 29-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 29-06-2006 12:23:25