PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej


Mirosławiec, dnia 11 lipca 2006 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 48/2006 r. Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 7 lipca 2006 r. do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

I. Prace organizacyjne

 1. Przewodnicząca Komisji przedstawiła skład Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 48/2006 r. Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 7 lipca 2006 r.

 2. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Konkursowej w następującym składzie:

1.Elżbieta Rębecka-Sabak

2. Halina Glińska

3. Józef Kropielnicki

4. Jolanta Będlin

5. Anna Wlizło

6. Małgorzata Borowicz

7. Alicja Malinowska

8. Magdalena Hildebrand

9. Agnieszka Ździebło

II. Postępowanie konkursowe

Wpłynęła jedna oferta na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

Pani Halina Rogowska

zam. Łowicz Wałecki

78 - 650 Mirosławiec

Pierwszy etap konkursu - analiza formalna złożonej oferty.

 1. Komisja sprawdziła, czy:

- oferta została złożona w terminie,

- oferta zawiera wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz, czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Komisja sprawdziła, czy ogłoszenia w prasie ukazały się w prawidłowym terminie.

 2. Komisja przegłosowała wniosek Pani Jolanty Będlin aby „„Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu” odczytano pod nieobecność kandydata. Głosowano: za - 8; przeciw - 1; wstrzymało się - 0.

 1. Komisja odczytała „Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu” oraz „Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu”

Drugi etap konkursu - merytoryczna ocena kandydata.

 1. Komisja dokonała oceny przedstawionej przez kandydata oferty.

 2. Członkowie Komisji Konkursowej zadali kandydatowi następujące pytania:

 1. Pani Jolanta Będlin:

- Jakie na dzień dzisiejszy są wprowadzone innowacje?

- Jak będzie Pani motywować nauczycieli do pracy?

- Jaka dokumentacja będzie tworzyła system jakości?

- Jaki wprowadzi Pani styl zarządzania?

 1. Pan Józef Kropielnicki:

- Czy widzi Pani współpracę z oddziałem zerowym w Piecniku?

- Czego Pani dokonała w ciągu ostatniego półrocza i zamierza jeszcze dokonać?

- Jak wyglądają sprawy finansowe Przedszkola?

 1. Pani Halina Glińska:

- W oparciu o jakie przepisy będzie prowadziła Pani gospodarkę finansową?

 1. Burmistrz Elżbieta Rębecka-Sabak:

- Proszę o rozwinięcie tematu współpracy z organem prowadzącym i samorządem lokalnym?

 1. Pani Anna Wlizło:

- Czy planuje Pani stworzenie oddziału integracyjnego?

 1. Pani Alicja Malinowska:

- Jak pragnie Pani kreować stosunki międzyludzkie w placówce?

 1. Pani Małgorzata Borowicz:

- Czy przewiduje Pani zwiększenie wynagrodzeń dla personelu pomocniczego?

 1. Przewodnicząca Komisji Konkursowej zarządziła tajne głosowanie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu.

Rozdano 9 kart do głosowania.

 1. Przewodnicząca stwierdziła, że 9 obecnych członków komisji oddało 9 ważnych głosów ( karty do głosowania stanowią zał. do protokołu ).

 2. Wynik głosowania na kandydata na stanowisko na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu Panią Halinę Rogowską:

Ilość oddanych głosów na TAK - 9

Ilość oddanych głosów na NIE - 0

Ilość głosów wstrzymujących się - 0

 1. Przewodnicząca Komisji Konkursowej stwierdziła, że konkurs na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu został rozstrzygnięty, ponieważ na kandydata Panią Halinę Rogowską oddano 9 głosów na TAK.

Na tym posiedzenie zakończono

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Komisji Konkursowej:

1………………………………

2……………………………….

3………………………………

4………………………………

5………………………………

6……………………………….

7……………………………….

8………………………………..

9………………………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 21-07-2006 13:18:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 21-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 21-07-2006 13:18:55