ZARZĄDZENIE NR 48 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu.

Zarządzenie Nr 48/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 lipca 2006 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Miroslawiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

Na podstawie art. 36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póxn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z dnia 6 listopada 2003 r.) Zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 45/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Miroślawiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu wprowadza się następujące zmiany: § 2. otrzymuje następujące brzmienie: 'Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w składzie:

Przedstawiciel Gminy i Miasta Mirosławiec:

1. Elżbieta Rębecka - Sabak - Przewodniczący

2. Halina Glińska

3. Józef Kropielnicki

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Wałczu;

4. Renata Ciołek

5. Jolanta Bedlin

6. Bożena Bil

Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Miroslawcu:

7. Anna Wlizło

8. Małgorzata Borowicz

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

9. Alicja Malinowska

Przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu:

10. Magdalena Hildebrand

11. Agnieszka Ździebło".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 48.pdf (PDF, 17KB) 2013-10-22 13:35:28 200 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 26-07-2006 09:00:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 07-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 22-10-2013 13:35:28