Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za 2008 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

 

1. Dane dotyczące praw własności

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym powołały samorząd terytorialny w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gmin. Sposób inwentaryzacji mienia komunalnego określa ustawa z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina w świetle powyższej ustawy nabyła mienie z mocy decyzji obligatoryjnej (tzw. z mocy prawa) i z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek Gminy).

Z mocy prawa Gmina nabyła:

  1. mienie państwowe należące do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego wchodzące w skład zasobu gruntów i zasobów mieszkaniowych państwowych.

  2. Nieruchomości;

- gruntowe zajęte przez budynki mieszkalne,

niezabudowane i zabudowane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

- służące użyteczności publicznej,

- znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych i zakładów nie będących przedsiębiorstwami państwowymi.

Nabycie mienia komunalnego odbywało się na mocy decyzji Wojewody Pilskiego.

Z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek ) Gmina nabyła wszystkie grunty Państwowego Funduszu Ziemi na terenie miasta i gminy oraz parking w Nieradziu. Na wniosek w roku 1994 skomunalizowana została oświata. Decyzją Wojewody z dnia 11 października 1994 r. na własność Gminy przeszedł cały majątek szkół podstawowych wraz z przynależnościami położonymi na terenie miasta i gminy o łącznej wartości 1.454.160 zł.

Proces komunalizacji mienia z mocy prawa zakończył się w 1994 r. jednakże nadal występują pojedyncze przypadki komunalizacji nieruchomości na wniosek Gminy i z mocy prawa.

W 2004 r Gmina nabyła nieodpłatnie z mocy prawa cmentarze położone na terenie gminy o wartości 49.500 zł.

Ponadto Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Wałczu w ramach darowizny Przychodnię Zdrowia w Mirosławcu o wartości 122.091,00 zł.

W 2006 r Gmina nabyła nieodpłatnie od A.N.R S.P nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr 277/1położoną w miejscowości Bronikowo o wartości 20.750 zł.

W 2008 r Gmina przejeła nieodpłatnie od WAM Szczecin działkę oznaczoną 50/51 o pow. 2.8258 ha (droga wra z infrastrukturą) o wartości 307.250 zł oraz działki oznaczone nr 50/15, 50/18 i 50/56 o łącznej pow. 0,8733 ha i wartości 69.170 zł.

 

Rozdysponowanie mienia komunalnego w 2008 r:

1. Sprzedaż lokali na wartość 235.461 zł(58.865,25)

2. Sprzedaż działek budowlanych na wartość 410.643 zł

3. Sprzedaż działek rolnych 70.320 zł

 

Stan mienia komunalnego.

 

 

L.p

Mienie

Stan na dzień 01.01.2011 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień 21.12.2011

1

Place, tereny zielone, cmentarze, itp.

3.447.754,75

1.165.724,99

197.012,93

4.416.466,81

2

Tereny rekreacyjne

99.876,70

47.700,00

600,00

146.976,70

3

Działki budowlane

262.501,32

94.270,00

83.088,40

273.682,92

4

Grunty rolne

1.554.095,08

32.103,93

93.364,96

1.492.834,05

5

Działki przemysłowe

2.129.345,42

71.424,54

143.684,54

2.057.085,42

6

Budynki mieszkalne

3.532.343,11

106.346,81

59.515,10

3.579.174,82

7

Oświata

3.566.150,35

783.961,55

-

4.350.111,90

8

Budynki pozostałe

1.981.102,72

5.145,19

8.986,40

1.977.261,51

9

Budowle (szamba, studnie, ogrodzenia) itp.

8.634.617,40

3.707.940,61

198.541,48

12.144.016,53

10

Urządzenia

756.674,67

-

-

756.674,67

11

Przychodnia Zdrowia

136.843,09

71.173,47

-

208.016,56

Suma

26.101.304,61

6.085.791,09

784.793,81

31.402.301,89

 

Przewidywana sprzedaż mienia na rok 2009- 270.000 zł

 

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2008 ROKU

 

1. Działki pod budownictwo mieszkaniowe

L.p

Nr działki

Powierzchnia (m²)

Wycena (zł)

Cena sprzedaży (zł)

Położenie

Uwagi

1

327/1

25

878

878

Drzewoszewo

Uzupeł.

2

633/2

809

11.002

26.000

Jeziorna

przetarg

3

633/1

780

10.608

28.000

Jeziorna

przetarg

4

684

3630

48.002

64.000

Jeziorna

przetarg

5

355

1491

27/773

43.000

Krótka

przetarg

6

32/32

1242

19.251

37.000

Jaskółcza

przetarg

7

32/33

1619

25.095

39.390

Jaskółcza

przetarg

8

32/34

1071

16.601

24.240

Jaskółcza

przetarg

9

32/35

779

12.075

20.500

Jaskółcza

przetarg

10

32/36

613

9.502

15.000

Jaskółcza

przetarg

11

32/37

594

9.207

13.640

Jaskółcza

przetarg

12

32/38

674

10.447

18.200

Jaskółcza

przetarg

13

53/7

21900

112.026

80.000

Piecnik

Przetarg II

14

841/1

109

795

795

Sprzymierzonych

Kupno uż.w.

Razem:

313.262

410.643

 

 

 

2. Działki rolne i ogrodnicze

L.p

Nr działki

Powierzchnia(m²)

Wycena (zł)

Cena sprzedaży (zł)

Położenie

Uwagi

1

274/1

5000

4.051

5.260

Piecnik

Uzupeł.

2

274/3

1200

921

2.020

Piecnik

Przetarg II

3

728

952

1.226

2.020

Radosna

Przetarg II

4

629/8

829

933

2.930

Wolności

przetarg

5

68

20100

16.508

31.000

Jabłonowo

przetarg

6

254

9500

7.352

8.590

Jabłonowo

przetarg

7

67

15600

11.344

18.500

Jabłonowo

przetarg

Razem:

42.335

70.320

 

 

 

3. Lokale mieszkalne

 

L.p

Ulica-miejscowość

Wycena

Cena po zniżkach

Uwagi

1

Wolności 47/3

45.000

11.250

Dla najemcy

2

Wolności 47/1

53.000

13.250

Dla najemcy

3

Wolności 22/9

38.000

9.500

Dla najemcy

4

Sprzymierzonych 97/1

50.355

12.588,75

Dla najemcy

5

Orla 6/1

30.336

7.584

Dla najemcy

6

Piecnik 13/1

18.770

4.692,50

Dla najemcy

Razem:

235.461,00

58.864,25

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 22-04-2013 08:35:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 31-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 22-04-2013 08:35:09