ZARZĄDZENIE NR 30 Burmistrza Mirosławca z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 30

Burmistrza Mirosławca

z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2014 r. poz. 231) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się obwodowe Komisje wyborcze w Gminie Mirosławiec w wyborach do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r. w następujących składach osobowych:
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zespole Szkół, adres siedziby komisji : ul. Wolności 21, 78-650 Mirosławiec:
1) Monika Kędzia zam. w Mirosławcu
2) Krystyna Obara zam. w Mirosławcu
3) Zofia Krystyna Orawiec zam. w Mirosławcu Górnym
4) Agnieszka Winiarczyk zam. w Mirosławcu
5) Teresa Maria Olszewska zam. w Mirosławcu
6) Magdalena Grypińska zam. w Mirosławcu
7) Karolina Maria Jaskulska zam. w Mirosławcu.
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Ośrodku Kultury, adres siedziby komisji: ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec:
1) Anna Maria Stawska zam. w Mirosławcu
2) Halina Buniak zam. w Mirosławcu
3) Dorota Burczy zam. w Mirosławcu
4) Marcin Jan Karczewski zam. w Kalinówce
5) Zdzisława Teodora Nitka zam. w Mirosławcu
6) Wioletta Mika zam. w Mirosławcu
7) Weronika Anna Skrzypczyk zam. w Mirosławcu
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Środowiskowej, adres siedziby komisji: Osiedle XXX-lecia LLP 4/1, 78-651 Mirosławiec Górny:
1) Edyta Małgorzata Michnowicz zam. w Mirosławcu
2) Honorata Cegielska zam. w Mirosławcu Górnym
3) Danuta Grażyna Sienkiewicz zam. w Mirosławcu
4) Agnieszka Jakubowska zam. w Piecniku
5) Maria Ewa Ochal zam. w Mirosławcu Górnym
6) Teresa Zofia Przybylska zam. w Mirosławcu
7) Malwina Kujawa zam. w Hankach
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Świetlicy Wiejskiej, adres siedziby komisji: Hanki 47, 78-650 Mirosławiec:
1) Agnieszka Milena Pilarska zam. Jabłonkowo
2) Stanisław Kazimierz Orawiec zam. Mirosławiec Górny
3) Stanisława Tadeusiak zam. w Mirosławcu
4) Julita Kłos zam. w Jabłonowie
5) Justyna Kujawa zam. w Hankach
6) Rafał Jan Pilarski zam. w Jabłonkowo
7) Beata Wójcik zam. w Hankach
5. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Świetlicy Wiejskiej, adres siedziby komisji: Piecnik 53, 78-650 Mirosławiec:
1) Aleksandra Mróz zam. w Mirosławcu
2) Katarzyna Zajączkowska zam. w Mirosławcu
3) Barbara Bronisława Król zam. w Mirosławcu
4) Cecylia Wilk zam. w Piecniku
5) Marek Szarzyński zam. w Jabłonkowie
6) Patrycja Boduszek zam. w Jabłonkowie
7) Urszula Małgorzata Matusiak zam. w Piecniku
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu komisji w siedzibie Urzędu Miejskiego i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 13-05-2014 12:24:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 05-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 13-05-2014 12:24:58