Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr I - Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu, w ramach projektu p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego. Część nr II - Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zmiana_ogA_oszenia_II.doc (DOC, 107KB) 2010-05-17 15:56:07 107KB 230 razy
2 OgA_oszenie_UZP.doc (DOC, 62KB) 2010-04-28 07:30:35 62KB 233 razy
3 Zmiana_ogloszenia.doc (DOC, 107KB) 2010-05-12 17:08:10 107KB 211 razy
4 Ogloszenie_u_udzieleniu_zamowienia.doc (DOC, 119KB) 2010-06-17 09:31:00 119KB 254 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_nr_13_do_SIWZ_Przedmiar_robot,_branza_budowlana.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 10:33:35 100KB 258 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 307KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:30:59 307KB 302 razy
3 Zalacznik_nr_7.1._do_SIWZ_-_wzor_umowy.doc (DOC, 166KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:34:24 166KB 243 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_9_do_SIWZ_Informacja_o_bezpieczeA_stwie.rar (RAR, 102KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:35:06 102KB 232 razy
5 Zalacznik_nr_2.2._do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__22.doc (DOC, 28.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:31:48 28.KB 246 razy
6 Zalacznik_nr_6.1.a_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_posiadaniu_uprawnien.doc (DOC, 109KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:33:37 109KB 193 razy
7 Zalacznik_nr_3_.1.do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__24.doc (DOC, 164KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:32:02 164KB 247 razy
8 Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_Projekt_budowlany,_branza_architektura_i_konstrukcja.rar (RAR, 30.MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 10:33:35 30.MB 242 razy
9 Zalacznik_nr_6.2._do_SIWZ_-_wykaz_osob.doc (DOC, 34KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:33:48 34KB 239 razy
10 Zalacznik_nr_6.1._do_SIWZ_-_wykaz_osob.doc (DOC, 117KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:33:24 117KB 248 razy
11 ZaA_A_cznik_nr_8_do_SIWZ_Specyfikacja_Techniczna_Wykonania_i_Odbioru_RobA_t.pdf (PDF, 160KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:34:53 160KB 257 razy
12 Zalacznik_nr_1.1._do_SIWZ_-_oferta_wykonania.doc (DOC, 118KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:31:13 118KB 247 razy
13 Zalacznik_nr_15_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_czesc_I.rar (RAR, 4.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 10:35:48 4.4MB 238 razy
14 Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_Projekt_budowlany,_branza_sanitarna.rar (RAR, 13.MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 10:33:35 13.MB 247 razy
15 Zalacznik_nr_4.2._do_SIWZ-wykaz_robot.doc (DOC, 33KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:32:38 33KB 245 razy
16 Zalacznik_nr_1.2._do_SIWZ_-_oferta_wykonania.doc (DOC, 34KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:31:23 34KB 253 razy
17 Zalacznik_nr_3_.2.do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__24.doc (DOC, 28KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:32:11 28KB 248 razy
18 Zalacznik_nr_4.1._do_SIWZ-wykaz_robot.doc (DOC, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:32:24 116KB 248 razy
19 Zalacznik_nr_14_do_SIWZ_Przedmiar_robot,_branza__sanitarna.pdf (PDF, 66.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 10:33:35 66.KB 263 razy
20 Zalacznik_nr_12_do_SIWZ_Przedmiar_robot,_branza_sanitarna.pdf (PDF, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 10:33:35 45.KB 182 razy
21 Zalacznik_nr_5.1._do_SIWZ_-_podwykonawcy.doc (DOC, 169KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:32:53 169KB 232 razy
22 ZaA_A_cznik_nr_7.2._do_SIWZ_-_wzA_r_umowy.doc (DOC, 86.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:34:37 86.KB 241 razy
23 Zalacznik_nr_6.2.a_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_posiadaniu_uprawnien.doc (DOC, 27.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:34:01 27.KB 239 razy
24 Zalacznik_nr_5.2._do_SIWZ_-_podwykonawcy.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:33:11 31.KB 238 razy
25 Zalacznik_nr_2.1._do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__22.doc (DOC, 112KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 07:31:37 112KB 240 razy
26 Zalacznik_nr_16_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia_czesc_II.rar (RAR, 2.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 10:35:48 2.2MB 238 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Udzielenie_odpowiedzi_pytanie_1.docx (DOCX, 101KB) 2010-05-12 17:09:04 101KB 214 razy
2 Udzielenie_odpowiedzi_pytanie_4.doc (DOC, 115KB) 2010-05-20 13:21:58 115KB 215 razy
3 Zawiadomienie_o_zmianie_treA_ci_SIWZ_II.doc (DOC, 119KB) 2010-05-17 16:19:30 119KB 255 razy
4 Udzielenie_odpowiedzi_pytanie_3.doc (DOC, 135KB) 2010-05-18 12:35:05 135KB 235 razy
5 Udzielenie_odpowiedzi_pytanie_2.docx (DOCX, 99.KB) 2010-05-12 17:09:14 99.KB 245 razy
6 Zawiadomienie_o_zmianie_treA_ci_SIWZ.doc (DOC, 117KB) 2010-05-12 17:08:37 117KB 238 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_II.doc (DOC, 40.KB) 2010-06-01 07:29:48 40.KB 248 razy
2 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_I.doc (DOC, 130KB) 2010-06-01 07:29:31 130KB 276 razy
Odwołania
1 PrzedA_uA_enie_terminu_skladania_ofert_II.doc (DOC, 109KB) 2010-05-17 15:59:15 109KB 221 razy
2 PrzedA_uA_enie_terminu_skladania_ofert.doc (DOC, 109KB) 2010-05-12 17:09:37 109KB 234 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 28-04-2010 07:30:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 27-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 17-06-2010 09:31:00