Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu. Część nr I Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu w ramach projektu p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego. Część nr II Remont dachu na budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.doc (DOC, 146KB) 2010-06-11 10:44:06 146KB 250 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_nr_13_do_SIWZ_Przedmiar_robA_t_budynek_UGIM_(termomodernizacja_ocieplenie_dachu,_wymiana_stolarki_okiennej_i_drzwiowej).pdf (PDF, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:56:07 59.KB 298 razy
2 Zalacznik_nr_16_do_SIWZ_Wymiana_stolarki_drzwiowej_i_okiennej.rar (RAR, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 10:39:48 1.0MB 176 razy
3 Zalacznik_nr_14_do_SIWZ_-_Inwentaryzacja_wiezby_dachowej.rar (RAR, 4.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-15 11:24:49 4.5MB 134 razy
4 SIWZ.doc (DOC, 320KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:42:56 320KB 175 razy
5 Zalacznik_nr_18_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamA_wienia.doc (DOC, 55KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:57:27 55KB 167 razy
6 Zalacznik_nr_6.2.a_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_posiadaniu_upraw.doc (DOC, 27KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:49:46 27KB 163 razy
7 Zalacznik_nr_7.1._do_SIWZ_-_wzor_umowy.doc (DOC, 168KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:49:59 168KB 173 razy
8 ZaA_A_cznik_nr_12_Przemiar_robA_t_Wymiana_instalacji_CO.pdf (PDF, 62.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:55:46 62.KB 178 razy
9 Zalacznik_nr_2.2._do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__22.doc (DOC, 28.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:45:47 28.KB 175 razy
10 Zalacznik_nr_14_Inwentaryzacja_wiezby_dachowej_ekspertyza_techniczna_wiezby_i_dachu.rar (RAR, 9.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-30 10:47:03 9.5MB 47 razy
11 Zalacznik_nr_3_.1.do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__24.doc (DOC, 111KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:46:03 111KB 167 razy
12 Zalacznik_nr_6.2._do_SIWZ_-_wykaz_osob.doc (DOC, 34KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:49:03 34KB 172 razy
13 Zalacznik_nr_6.1.a_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_posiadaniu_upraw.doc (DOC, 111KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:48:51 111KB 173 razy
14 Zalacznik_nr_6.1._do_SIWZ_-_wykaz_osob.doc (DOC, 117KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:48:26 117KB 178 razy
15 Zalacznik_nr_17_do_SIWZ_-_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robA_t_budowlanych_(roboty_budowlane_-_wymiana_czA_sciowa_konstrukcji_dachu_oraz_pokrycie_dachu).pdf (PDF, 76.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:56:44 76.KB 170 razy
16 Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_-_Projekt_remontu_instalacji_centralnego_ogrzewania.rar (RAR, 11.MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 10:39:27 11.MB 172 razy
17 Zalacznik_nr_1.1._do_SIWZ_-_oferta_wykonania.doc (DOC, 118KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:43:31 118KB 182 razy
18 Zalacznik_nr_8_Projekt_budowlano_-_wykonawczy.rar (RAR, 21.MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-30 10:47:03 21.MB 50 razy
19 Zalacznik_nr_7.2._do_SIWZ_-_wzor_umowy.doc (DOC, 86KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:50:09 86KB 173 razy
20 Zalacznik_nr_4.2._do_SIWZ-wykaz_robot.doc (DOC, 34.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:47:09 34.KB 166 razy
21 Zalacznik_nr_1.2._do_SIWZ_-_oferta_wykonania.doc (DOC, 33.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:43:45 33.KB 170 razy
22 Zalacznik_nr_9_Projekt_remontu_instalacji_centralnego_ogrzewania.rar (RAR, 15.MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-30 10:47:03 15.MB 50 razy
23 Zalacznik_nr_3_.2.do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__24.doc (DOC, 28KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:46:17 28KB 175 razy
24 Zalacznik_nr_4.1._do_SIWZ-wykaz_robot.doc (DOC, 119KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:46:56 119KB 174 razy
25 Zalacznik_nr_15_do_SIWZ_-_Przedmiar_robA_t_budynek_UGiM_(wymiana_czesciowa_konstrukcji_dachu_oraz_pokrycie_dachu_dachowka_ceramiczna).pdf (PDF, 73.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:56:25 73.KB 194 razy
26 Zalacznik_nr_5.1._do_SIWZ_-_podwykonawcy.doc (DOC, 114KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:47:54 114KB 170 razy
27 Zalacznik_nr_5.2._do_SIWZ_-_podwykonawcy.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:48:04 31.KB 182 razy
28 Zalacznik_nr_2.1._do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__22.doc (DOC, 112KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:45:34 112KB 170 razy
29 ZaA_acznik_nr_11_do_SIWZ_-_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robA_t_budowlanych_(termomodernizacja_-_roboty_izolacyjne).pdf (PDF, 76.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 09:55:23 76.KB 163 razy
30 Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_Projekt_budowlano_-_wykonawczy.rar (RAR, 13.MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-11 10:39:44 13.MB 167 razy
31 ZaA_A_cznik_nr_10_do_SIWZ_-_Specyfikacja_techniczna_warunkA_w_wykonania_i_odbioru.rar (RAR, 5.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 15:31:24 5.8MB 67 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytanie_1.doc (DOC, 117KB) 2010-07-01 11:42:54 117KB 245 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_II.doc (DOC, 42KB) 2010-07-09 14:49:41 42KB 235 razy
2 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_I.doc (DOC, 124KB) 2010-07-09 14:48:46 124KB 253 razy
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc (DOC, 128KB) 2011-10-07 15:01:25 128KB 302 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 11-06-2010 09:41:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 11-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 07-10-2011 15:01:25