Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie Rb-N I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:11:31 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:09:58 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28NWS I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:09:02 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27S za I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:07:59 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-ZN I kw GiM Mirosławiec 2018 r. Lidia Cybulska 2018-04-23 11:05:44 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-ZN I kw GiM Mirosławiec 2018 r. Lidia Cybulska 2018-04-23 11:05:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:04:33 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 11:03:54 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-ZN I kw GiM Mirosławiec 2018 r. Lidia Cybulska 2018-04-23 11:00:11 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 10:59:07 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb 50 D I kw 2018 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-04-23 10:57:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych Lidia Cybulska 2018-04-20 12:32:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok- KOREKTA Lidia Cybulska 2018-04-20 12:13:38 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok- KOREKTA Lidia Cybulska 2018-04-20 12:04:31 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 19.04.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-04-19 08:38:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII.180.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 20018 r. Lidia Cybulska 2018-04-18 14:29:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. Monika Kędzia 2018-04-18 14:23:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. Monika Kędzia 2018-04-18 14:23:01 dodanie dokumentu
Informacja o XL posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-04-18 14:00:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-04-18 13:53:19 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne Lidia Cybulska 2018-04-18 13:41:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. Lidia Cybulska 2018-04-18 13:38:47 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 19.04.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-04-17 15:57:21 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 19.04.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-04-17 15:56:28 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 8.02.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-04-17 15:55:09 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 19.04.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-04-17 15:54:55 dodanie dokumentu
Interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania farm fotowoltaicznych z dnia 20.02.2018 r. Fn.310.3.2017.WL Monika Kędzia 2018-04-17 12:59:18 edycja dokumentu
Interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania farm fotowoltaicznych z dnia 20.02.2018 r. Fn.310.1.2017.WL Monika Kędzia 2018-04-17 12:59:03 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON Monika Kędzia 2018-04-17 11:09:57 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON Monika Kędzia 2018-04-17 11:09:25 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON Monika Kędzia 2018-04-17 11:06:39 dodanie dokumentu
GIŚ.6730.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 kwietnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na działkach nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidencyjnym Próchnowo (0030), gm. Mirosławiec do uzgodnień. Dariusz Bartosik 2018-04-17 10:47:12 edycja dokumentu
GIŚ.6730.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 kwietnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na działkach nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidencyjnym Próchnowo (0030), gm. Mirosławiec do uzgodnień. Dariusz Bartosik 2018-04-17 10:46:38 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec Anna Stawska 2018-04-17 10:14:18 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Anna Stawska 2018-04-16 14:58:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 25 Burmistrza Mirosławca z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Kamila Chromińska 2018-04-16 11:01:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 23 Burmistrza Mirosławca z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Kamila Chromińska 2018-04-16 10:24:12 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Parkowej na dz. nr 204, 205 oraz cz. działki 210, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-04-13 12:21:10 edycja dokumentu
GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Parkowej na dz. nr 204, 205 oraz cz. działki 210, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-04-13 12:20:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Postawowej w Mirosławcu Monika Kędzia 2018-04-13 10:18:34 edycja dokumentu