Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Postawowej w Mirosławcu Monika Kędzia 2018-04-13 10:17:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Postawowej w Mirosławcu Monika Kędzia 2018-04-13 10:13:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Postawowej w Mirosławcu Monika Kędzia 2018-04-13 10:12:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Postawowej w Mirosławcu Monika Kędzia 2018-04-13 10:10:54 dodanie dokumentu
Radna Iwona Kłos Lidia Cybulska 2018-04-13 07:23:48 edycja dokumentu
Radny Marcin Karczewski Lidia Cybulska 2018-04-13 07:19:40 edycja dokumentu
GIŚ.6733.6.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 158, 191/7, 191/17 oraz 210 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-04-12 16:03:42 edycja dokumentu
GIŚ.6733.6.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 158, 191/7, 191/17 oraz 210 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-04-12 16:03:15 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.5.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 6/2, 612, 621/3 i 623 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) oraz na dz. nr 264 położonej w obrębie Mirosławiec 34 (0034) do uzgodnienia. Dariusz Bartosik 2018-04-12 15:52:05 edycja dokumentu
GIŚ.6733.5.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 6/2, 612, 621/3 i 623 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) oraz na dz. nr 264 położonej w obrębie Mirosławiec 34 (0034) do uzgodnienia. Dariusz Bartosik 2018-04-12 15:51:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 24 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu Monika Kędzia 2018-04-12 15:33:27 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 24 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu Monika Kędzia 2018-04-12 15:32:55 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.4.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy podziemnej linii kablowej SN-15 kV oraz budowy dwóch małogabarytowych stacji transformatorowych na dz. nr 15, 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16 oraz 992 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) do uzgodnienia. Dariusz Bartosik 2018-04-12 14:54:28 edycja dokumentu
GIŚ.6733.4.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy podziemnej linii kablowej SN-15 kV oraz budowy dwóch małogabarytowych stacji transformatorowych na dz. nr 15, 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16 oraz 992 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) do uzgodnienia. Dariusz Bartosik 2018-04-12 14:53:52 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.3.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem na dz. nr 335/2 i 335/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 34 (0034) do uzgodnienia. Dariusz Bartosik 2018-04-12 14:17:13 edycja dokumentu
GIŚ.6733.3.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem na dz. nr 335/2 i 335/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 34 (0034) do uzgodnienia. Dariusz Bartosik 2018-04-12 14:15:56 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za rok 2017 Agnieszka Pilarska 2018-04-11 10:39:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miroslawca o II drugim publicznym przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej o nr 23/2 polożonej w Piecniku, obręb 0025. Agnieszka Pilarska 2018-04-11 10:31:34 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie skoordynowanego nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu" Anna Stawska 2018-04-11 08:32:13 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" Anna Stawska 2018-04-11 08:30:03 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Anna Stawska 2018-04-11 07:42:01 edycja dokumentu
Radny Marcin Karczewski Lidia Cybulska 2018-04-10 13:23:47 edycja dokumentu
Radny Paweł Krawczyk Lidia Cybulska 2018-04-10 13:20:33 edycja dokumentu
Radna Iwona Kłos Lidia Cybulska 2018-04-10 13:18:30 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/326/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026. Lidia Cybulska 2018-04-10 08:06:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/325/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-04-10 07:46:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/324/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki Lidia Cybulska 2018-04-10 07:44:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/323/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Lidia Cybulska 2018-04-10 07:43:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/322/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejsko ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2018 rok Lidia Cybulska 2018-04-10 07:35:30 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych w okręgach wyborczych Monika Stąporek 2018-04-09 08:58:39 edycja dokumentu
Uchwała Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych w okręgach wyborczych Monika Stąporek 2018-04-09 08:48:36 edycja dokumentu
Uchwała Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych w okręgach wyborczych Monika Stąporek 2018-04-09 08:48:01 edycja dokumentu
Uchwała Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych w okręgach wyborczych Monika Stąporek 2018-04-09 08:46:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody o liczbie radnych Monika Stąporek 2018-04-09 08:27:10 dodanie dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2018-04-09 07:12:04 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2018-04-09 07:10:18 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2018-04-09 07:09:34 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2018-04-09 07:08:55 edycja dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2018-04-09 07:07:56 edycja dokumentu
Radny Paweł Krawczyk Lidia Cybulska 2018-04-06 13:41:59 edycja dokumentu