Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23.02.2018 r. Lidia Cybulska 2018-04-06 10:59:29 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 22.02.2018 r Lidia Cybulska 2018-04-06 10:50:19 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 21.02.2018 r. Lidia Cybulska 2018-04-06 10:34:45 dodanie dokumentu
Protokół z XXXVIII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 roku r. Lidia Cybulska 2018-04-06 09:59:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Kamila Chromińska 2018-04-04 14:41:32 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec Anna Stawska 2018-04-04 11:37:10 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 20 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 marca 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kamila Chromińska 2018-03-30 09:01:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 21 Burmistrza Mirosławca z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej Kamila Chromińska 2018-03-30 08:57:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów  oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Lidia Cybulska 2018-03-30 08:32:15 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów  oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Lidia Cybulska 2018-03-30 08:31:51 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.6.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 158, 191/7, 191/17 oraz 210 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-03-29 12:31:03 edycja dokumentu
GIŚ.6733.6.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 158, 191/7, 191/17 oraz 210 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-03-29 12:30:32 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.5.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 6/2, 612, 621/3 i 623 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) oraz na dz. nr 264 położonej w obrębie Mirosławiec 34 (0034). Dariusz Bartosik 2018-03-29 11:46:26 edycja dokumentu
GIŚ.6733.5.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 6/2, 612, 621/3 i 623 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) oraz na dz. nr 264 położonej w obrębie Mirosławiec 34 (0034). Dariusz Bartosik 2018-03-29 11:45:32 edycja dokumentu
GIŚ.6733.5.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 6/2, 612, 621/3 i 623 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) oraz na dz. nr 264 położonej w obrębie Mirosławiec 34 (0034). Dariusz Bartosik 2018-03-29 11:45:02 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na dz. nr 204, 205 oraz cz. działki 210, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-03-29 08:40:29 edycja dokumentu
GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na dz. nr 204, 205 oraz cz. działki 210, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-03-29 08:39:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok Aleksandra Mróz 2018-03-26 13:28:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVIII/317/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018 r. Lidia Cybulska 2018-03-26 07:39:15 edycja dokumentu
GIŚ.6733.4.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administrac. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa podziemnej linii kablowej SN-15 kV oraz budowa dwóch małogabarytowych stacji transformatorowych na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 15, 21/5, 31, 115/1, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16 oraz 992 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-03-23 14:16:59 edycja dokumentu
GIŚ.6733.4.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administrac. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa podziemnej linii kablowej SN-15 kV oraz budowa dwóch małogabarytowych stacji transformatorowych na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 15, 21/5, 31, 115/1, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16 oraz 992 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-03-23 14:16:25 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej Lidia Cybulska 2018-03-23 09:28:54 dodanie dokumentu
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Lidia Cybulska 2018-03-23 09:28:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o pracy Monika Kędzia 2018-03-23 07:21:28 edycja dokumentu
GIŚ.6733.3.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administr. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 335/2 i 335/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 34 (0034), gmina Mirosławiec. Dariusz Bartosik 2018-03-22 13:46:37 edycja dokumentu
GIŚ.6733.3.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administr. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 335/2 i 335/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Mirosławiec 34 (0034), gmina Mirosławiec. Dariusz Bartosik 2018-03-22 13:45:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2018 rok Lidia Cybulska 2018-03-22 10:20:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o pracy Monika Kędzia 2018-03-22 08:11:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie o pracy Monika Kędzia 2018-03-22 07:33:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie o pracy Monika Kędzia 2018-03-22 07:24:00 dodanie dokumentu
Informacja o XXXIX posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-03-21 13:36:30 edycja dokumentu
Wzór zawiadomienia o rezygnacji z prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów - załącznik do składanej oferty Monika Kędzia 2018-03-21 12:52:13 edycja dokumentu
Wzór zawiadomienia o rezygnacji z prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów - załącznik do składanej oferty Monika Kędzia 2018-03-21 12:52:03 usunięcie załacznika
Wzór zawiadomienia o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów - załącznik do składanej oferty Monika Kędzia 2018-03-21 12:50:57 edycja dokumentu
Wzór zawiadomienia o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów - załącznik do składanej oferty Monika Kędzia 2018-03-21 12:50:45 usunięcie załacznika
Informacja o XXXIX posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-03-21 12:32:36 edycja dokumentu
Informacja o XXXIX posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-03-21 12:26:33 dodanie dokumentu
Radny Marcin Karczewski Lidia Cybulska 2018-03-21 09:17:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż następujacych nieruchomości niezabudowanych: dz. 987/1, dz. 987/3, dz. 987/4, dz. 987/5 położonych w Mirosławcu, obręb 0001. Agnieszka Pilarska 2018-03-21 07:59:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr geodezyjnym 873/4 położonej w Mirosławcu, obręb 0001 Agnieszka Pilarska 2018-03-21 07:55:58 dodanie dokumentu