Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół z XXXVII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku r. Lidia Cybulska 2018-02-28 09:13:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca z dnia 27.02.2018r. o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Próchnowie, działka nr 27, obręb 0028. Anna Stawska 2018-02-27 10:07:53 dodanie dokumentu
Sprawozdanie SP-1 za rok 2018. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:29:21 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S styczeń 2018 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:26:05 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27S styczeń 2018 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:24:40 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:21:05 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:20:29 usunięcie załacznika
Sprawozdanie Rb-ZN IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:11:51 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:10:44 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-UN IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:09:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-ST za 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:07:55 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-PDP za 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 08:04:14 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:57:16 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-N IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:54:28 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-28S IV KW 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:51:51 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27S za IV KW 2017r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:49:28 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-27ZZ grudzień 2017 GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:40:56 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:40:03 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50D IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:38:53 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-ZN IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:34:00 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50W IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:31:05 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-50D IV kw 2017 r. GiM Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-02-27 07:28:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 12 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Pilarska 2018-02-23 09:12:57 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na działkach nr 204 i 205, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-02-22 15:55:58 edycja dokumentu
GIŚ.6733.2.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji kablowej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzne skrzynki energetyczne na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu zlokalizowanego przy ul. Parkowej na działkach nr 204 i 205, obręb ewidencyjny m. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-02-22 15:55:42 dodanie dokumentu
Radny Piotr Suchojad Lidia Cybulska 2018-02-22 11:59:56 edycja dokumentu
Radny Wasilij Głuscow Lidia Cybulska 2018-02-21 14:41:18 edycja dokumentu
Radny Wasilij Głuscow Lidia Cybulska 2018-02-21 14:40:39 edycja dokumentu
Radny Stanisław Pilc Lidia Cybulska 2018-02-21 14:27:14 edycja dokumentu
Radny Marcin Karczewski Lidia Cybulska 2018-02-21 14:22:33 edycja dokumentu
Radna Anna Turska Lidia Cybulska 2018-02-21 14:15:13 edycja dokumentu
Radny Marcin Karczewski Lidia Cybulska 2018-02-21 13:52:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 11 Burmistrza Mirosławca z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agnieszka Pilarska 2018-02-21 09:59:09 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 11 Burmistrza Mirosławca z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agnieszka Pilarska 2018-02-21 09:58:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 Lidia Cybulska 2018-02-20 13:35:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" Lidia Cybulska 2018-02-20 13:32:28 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.1.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lutego 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz budowa bocznych pompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki na działkach nr 91, 114/8, 115, 134, 139, 182/5, 238/3 i 273/3 położonych w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał. (0035). Dariusz Bartosik 2018-02-20 07:28:51 edycja dokumentu
GIŚ.6733.1.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lutego 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz budowa bocznych pompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki na działkach nr 91, 114/8, 115, 134, 139, 182/5, 238/3 i 273/3 położonych w Łowiczu Wałeckim, obręb Łowicz Wał. (0035). Dariusz Bartosik 2018-02-20 07:27:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 107 Burmistrza Mirosławca z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu zasad przyjmowania płatności bezgotówkowych Agnieszka Pilarska 2018-02-19 14:09:10 dodanie dokumentu
Informacja o XXXVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-02-19 10:32:16 dodanie dokumentu