Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XLI/332/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu Lidia Cybulska 2018-06-04 07:59:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 33 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w podróży służbowej odbytej samochodem osobowym niebędącym własnościa pracodawcy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-01 12:02:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 33 Burmistrz Mirosławca z dnia 30 maja 2018 r. Burmistrz Mirosławca Burmistrz Mirosławca w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w podróży służbowej odbytej samochodem osobowym niebędącym własnościa pracodawcy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-01 12:01:23 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 33 Burmistrz Mirosławca z dnia 30 maja 2018 r. Burmistrz Mirosławca Burmistrz Mirosławca w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w podróży służbowej odbytej samochodem osobowym niebędącym własnościa pracodawcy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Kamila Chromińska 2018-06-01 07:55:30 dodanie dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-06-01 07:36:21 edycja dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-06-01 07:34:07 edycja dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-06-01 07:29:41 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Kamila Chromińska 2018-05-30 14:09:15 dodanie dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-05-30 14:07:07 edycja dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-05-30 14:02:38 edycja dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-05-30 14:02:12 edycja dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-05-30 14:01:43 usunięcie załacznika
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-05-30 11:30:46 edycja dokumentu
Zmiana ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usługi transportu drogowego Anna Stawska 2018-05-30 11:29:30 dodanie dokumentu
GIŚ.6730.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 maja 2018 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na dz. nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidenc. Próchnowo (0028), gm. Mirosławiec. Dariusz Bartosik 2018-05-29 13:54:32 edycja dokumentu
GIŚ.6730.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 maja 2018 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na dz. nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidenc. Próchnowo (0028), gm. Mirosławiec. Dariusz Bartosik 2018-05-29 13:53:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Lidia Cybulska 2018-05-29 07:34:02 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:12:49 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uzyskały pomoc publiczną w 2017 roku na podstawie art. 70b ust. 11 o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:09:34 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł : Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:09:21 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:09:10 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uzyskały pomoc publiczną w 2017 roku na podstawie art. 70b ust. 11 o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:08:56 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł : Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:01:46 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:01:30 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł : Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:01:20 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:00:40 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł Ewelina Łastowska 2018-05-28 11:00:22 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł : Ewelina Łastowska 2018-05-28 10:59:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca Lidia Cybulska 2018-05-28 09:00:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-05-28 08:59:11 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł Ewelina Łastowska 2018-05-28 07:37:26 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł Ewelina Łastowska 2018-05-28 07:36:42 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł Ewelina Łastowska 2018-05-28 07:36:16 dodanie dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2018-05-28 07:04:53 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Monika Kędzia 2018-05-28 07:04:28 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-05-25 13:57:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 31 Burmistrza Mirosławca z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec Kamila Chromińska 2018-05-25 13:08:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Mirosławca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec Monika Stąporek 2018-05-25 13:04:19 dodanie dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2018-05-25 11:15:09 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych Lidia Cybulska 2018-05-25 08:37:32 dodanie dokumentu